Výročné správy

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2023 Na stiahnutie

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2022 Na stiahnutie
Verejný odpočet hospodárenia Slovenskej filharmónie za rok 2022 bude v utorok 23. mája 2023 o 10,00 hod.
Slovenská filharmónia, Filharmonický klub. Medená 3, 816 01 Bratislava

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2021 Na stiahnutie  [alternatívny link]

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2020 Na stiahnutie  [alternatívny link]

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2019 Na stiahnutie  [alternatívny link]

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2018 Na stiahnutie  [alternatívny link]

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2017 Na stiahnutie  [alternatívny link]

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016 Na stiahnutie  [alternatívny link]

Plnenie kontraktu so zriaďovateľom v roku 2015 Na stiahnutie  [alternatívny link]

Výročná správa za rok 2014 Na stiahnutie [alternatívny link]

Výročná správa za rok 2013 Na stiahnutie [alternatívny link]

Výročná správa za rok 2012 Na stiahnutie [alternatívny link]

Výročná správa za rok 2011 Na stiahnutie [alternatívny link]

Výročná správa za rok 2010 Na stiahnutie [alternatívny link]

Výročná správa za rok 2009 Na stiahnutie [alternatívny link]

Výročná správa za rok 2008 Na stiahnutie [alternatívny link]

Výročná správa za rok 2007 Na stiahnutie [alternatívny link]

Výročná správa za rok 2006 Na stiahnutie [alternatívny link]

Výročná správa za rok 2005 Na stiahnutie [alternatívny link]

Výročná správa za rok 2004 Na stiahnutie [alternatívny link]