História Reduty

sf_reduta.page.redutaBudova Reduty, dnešného pôsobiska Slovenskej filharmónie, patrí v súčasnosti k najvýznamnejším historickým kultúrno – spoločenským a reprezentačným stavbám starého mestského jadra.

Budova dnešnej Reduty stojí na mieste bývalej tereziánskej sýpky, postavenej na príkaz Márie Terézie roku 1773. K realizácii novostavby v neobarokovom štýle s prvkami rokoka a secesie došlo v rokoch 1913 – 1919, prípravné práce začali už v roku 1911.  Objekt bol uvádzaný do prevádzky postupne vzhľadom na vypuknutie I. svetovej vojny. Dokončovacie práce boli realizované až po skončení vojnového konfliktu.

Na výzdobe fasády a interiérov sa podieľali mnohí slovenskí i zahraniční majstri. Okrem prepracovaných štukatúr a iných nástenných dekorácií interiéru, sú pozoruhodné farebné vitráže s rôznymi kompozíciami, či vzácne sklenené výplne s leptanou jemnou ornamentikou. Zaujímavosťou je i to, že Reduta patrila vôbec k prvým stavbám Bratislavy, v ktorých boli aplikované moderné železobetónové konštrukcie. Priestory Reduty, predchodcu dnešných kultúrnych domov, sa nevyhli postupnej komercionalizácii a boli prenajímané rôznym inštitúciám. Jednou z nich bola aj vtedajšia Mestská hudobná škola, ktorá vychovala významné osobnosti slovenského hudobného života. Okrem iného sa tu zriadili aj elegantné stravovacie zariadenia. Od roku 1916 tu fungovalo jedno z prvých bratislavských kín.

Foto M. Durczok

Dnešná 700 miestna Koncertná sieň Slovenskej filharmónie však neslúžila v tej dobe výlučne na kinematografické účely, ale konali sa tu aj koncertné podujatia, ktoré od roku 1916 väčšinou organizoval Bratislavský koncertný spolok. Pestrý život v Redute sa zintenzívnil vo fašiangovom období, kedy jej exkluzívne priestory ožili búrlivými maškarnými bálmi či naškrobenými reprezentačnými plesmi bratislavskej smotánky. Tradícia podobných spoločenských aktivít pretrváva dodnes.

Začiatkom päťdesiatych rokov minulého storočia sa budova Reduty stala sídlom Slovenskej filharmónie. Odvtedy ponúka širokej verejnosti kultúrne vyžitie v podobe bohatého koncertného života za účasti špičkových umelcov a umeleckých zoskupení z celého sveta.