Fotoobjektívom

V prípade záujmu novinárov o použitie fotografií v médiách, kontaktujte Tlačové oddelenie Slovenskej filharmónie – tel. 00421/2/2047 5262
For media and journalists: Please contact Slovak Philharmonic Spokesman for Image use Approval. Phone: 00421/2/2047 5262


1. 6. 2018 – Fibich Suchoň Janáček


24. 5. 2018 – Saint-Saëns Rachmaninov Debussy


16. 5. 2018 – Ginastera Gulda Poulenc


26. 4. 2018 – Beethoven Šostakovič


20. 4. 2018 – Čekovská Rachmaninov Beethoven


12. 4. 2018 – Beethoven Schubert


11. 4. 2018 – Solamente naturali


5. 4. 2018 – Melódie z filmov


28. 3. 2018 – Paulus, oratórium


22. 3. 2018 – Krák Saint-Saëns Mendelssohn