Fotoobjektívom

V prípade záujmu novinárov o použitie fotografií v médiách, kontaktujte Tlačové oddelenie Slovenskej filharmónie – tel. 00421/2/2047 5262
For media and journalists: Please contact Slovak Philharmonic Spokesman for Image use Approval. Phone: 00421/2/2047 5262


17. 12. 2020 Vianočný koncert


20201211 Koncert k Roku slovenského divadla


29. 11. 2020 Adventný koncert, Schubert Dvořák


27. 11. 2020 Beethoven Mozart Wagner Debussy Ravel


20. 11. 2020 Cikker Šostakovič Beethoven


28. 9. 2020 – BHS – Recitál Slávky Zámečníkovej


11. 9. 2020 – Koncert bez bariér


30. 6. 2020 – Schumann Grieg Schubert