Fotoobjektívom

V prípade záujmu novinárov o použitie fotografií v médiách, kontaktujte Tlačové oddelenie Slovenskej filharmónie – tel. 00421/2/2047 5262
For media and journalists: Please contact Slovak Philharmonic Spokesman for Image use Approval. Phone: 00421/2/2047 5262


8. 9. 2022 – Berezovskij, Mozart


5. 9. 2022 Koncert bez bariér


3. 9. 2022 – Festival Symfónia umenia


16. 6. 2022 – Bella Elgar Holst


8. 6. 2022 – Smetana Mahler Dvořák


4. 6. 2022 – Rodinný koncert: Tanec – od sarabandy po tango


2. 6. 2022 – Koncert Solidarity


19. 5. 2022 – Zeljenka Mendelssohn Foerster