Fotoobjektívom

V prípade záujmu novinárov o použitie fotografií v médiách, kontaktujte Tlačové oddelenie Slovenskej filharmónie – tel. 00421/2/2047 5262
For media and journalists: Please contact Slovak Philharmonic Spokesman for Image use Approval. Phone: 00421/2/2047 5262


9. 11. 2017 Balakirev, Rachmaninov, Ravel


28. 9. 2017 – Otvárací koncert 53. ročníka BHS


17. 02. 2017 Slovenský filharmonický zbor


16. 02. 2017 Bizet, Reinecke, Dvořák, Ľadov


9. 02. 2017 Chabrier, Paganini, Ravel


2. 02. 2017 Beethoven, Martinů, Mozart


31. 01. 2017 Brahms, Martinů, Franck


19. 01. 2017 Rachmaninov, Bartók, Prokofiev


17. 01. 2017 Šostakovič, Schnittke