Kontakty

Slovenská filharmónia

Medená 3
816 01 Bratislava
Slovenská republika

tel. 00421/2/2047 5218 – sekretariát
00421/2/2047 5315 – vrátnica
00421/2/2047 5218 – informácie pre verejnosť
00421/2/2047 5210 – koncertná prevádzka
fax: 00421/2/2047 5256
filharmonia@filharmonia.sk
www.filharmonia.sk

Pokladnica SF

Slovenská filharmónia – Reduta
Námestie Eugena Suchoňa 1
816 01 Bratislava
tel. 00421/2/2047 5233
vstupenky@filharmonia.sk

Fakturačné údaje:

Slovenská filharmónia
Medená 3
816 01 Bratislava

IČO: 00164704
IČ DPH: SK2020 829932

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava,
Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0007 0107

Vykonávajúca činnosť na základe zákona NR SR č. 114/2000 Z.z. o Slovenskej filharmónii