C5-Habart-Dervaux-660x500

Hummel Rachmaninov


25. 4. 2024 (Štvrtok) o 19:00, C Populárny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 16, 13 €
Slovenská filharmónia
Jiří Habart 
dirigent
Sophie Dervaux fagot
Johann Nepomuk Hummel
Predohra B dur, op. 101
Koncert pre fagot a orchester F dur
Sergej Rachmaninov Symfónia č. 2 e mol, op. 27

Johann Nepomuk Hummel, jeden z najslávnejších klaviristov Európy, žiak Mozarta, Albrechtsbergera a Salieriho, rodák z Bratislavy. V jeho sonátach a koncertoch cítiť vývoj a prechod z klasicistického štýlu smerom k neskorému romantizmu. Fagotový koncert je typickým dielom veľkomestského virtuózneho štýlu, ovládol pódiá nejednej metropole (Paríž, Londýn, Viedeň). V duchu vtedajších zvyklostí sa na interpreta kladú tie najvyššie technické nároky. Náročného virtuózneho partu sa zhostí prvá fagotistka Viedenskej filharmónie Sophie Dervaux. Stres z neúspechu Prvej symfónie odrádzal Sergeja Rachmaninova od druhého pokusu, prestal si ako symfonik veriť. Vzpruhou mu bol trojročný pobyt v Drážďanoch, kam sa spolu ukryl pred revolučnými nepokojmi v roku 1905. Kontakty s nemeckou kultúrou viedli k rekonvalescencii jeho symfonického „ega“, vznikli tu prvé skice Druhej symfónie. Tá zaujme typickou šírkou ruskej epiky i virtuóznym dynamizmom scherza a zdravým pátosom finále. Naštudovanie diel bude mať v rukách dirigent Národného divadla moravskosliezskeho v Ostrave, mladý Čech Jiří Habart.