Zóna pre mladých

Slovenská filharmónia mladým

Milí mladí návštevníci, 

vitajte v Slovenskej filharmónii, v čarovnom svete klasickej hudby.

Máme pre Vás pripravené rôzne typy hudobno-vzdelávacích programov, sú usporiadané do koncertných cyklov nasledovne:

Rodinné koncerty (cyklus R)

Určené pre deti od 3 do 14 rokov.
Moderované koncerty s výchovno-vzdelávacím charakterom určené najmladším návštevníkom. Cieľom koncertov je hravou formou približovať svet vážnej hudby.

Rodinné koncerty v  75. koncertnej sezóne:
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie vždy v sobotu o 16.00 hod
2. december 2023
17. február 2024
13. apríl 2024
1. jún 2024

Pozrite si záznam koncertu z 20. januára 2018

Cena vstupenky 10 €, 8 €, deti do 15 rokov 5 €
Cena abonentky 28 €, 22 €


Hudobná akadémia pre ZŠ (cyklus HA)

Určené pre deti I. a II. stupňa základných škôl.
Organizované výchovno vzdelávacie koncerty, ktoré sa konajú štyrikrát do roka v dvoch frekvenciách v daný deň, 9.30 hod – 1. stupeň ZŠ, 11.30 hod – 2. stupeň ZŠ.Koncerty určené pre školy z Bratislavy a blízkeho okolia, ktoré objavujú čaro a význam vážnej hudby.

Hudobná akadémia pre ZŠ v aktuálnej, 73. koncertnej sezóne:
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie vždy v piatok o 9.30 a 11.30 hod
1. december 2023
15. február 2024
12. apríl 2024
31. máj 2024

Pozrite si záznam koncertu z 26. mája 2017

Cena vstupenky pre žiaka 2 €, možnosť platiť aj kultúrnymi poukazmi


Hudobná akadémia pre MŠ (cyklus HAMŠ)

Určené pre deti v predškolskom veku 5 až 6 rokov.
Organizované koncerty pre najmladších, pre žiakov MŠ z Bratislavy a blízkeho okolia. Cieľom koncertov je približovať vážnu hudbu a hudobné cítenie a vnímanie prostredníctvom detských hier, hudobných ukážok za pomoci moderátora a interpretov Slovenskej filharmónie.

Hudobná akadémia pre MŠ v aktuálnej, 75. koncertnej sezóne:
Malá sála Slovenskej filharmónie v pondelok a v piatok
4. a 8. decembra 2023 o 9.00 a 10.30 hod
18. a 22. marca 2024 o 9.00 a 10.30 hod
20. a 24. mája 2024 o 9.00 a 10.30 hod

Pozrite si záznam koncertu z 8. decembra 2017

Cena vstupenky pre žiaka 2 €, možnosť platiť aj kultúrnymi poukazmi


Junior koncerty (cyklus J)

Určené pre vekovú kategóriu od 14 +
Koncerty pre všetky vekové kategórie, ktoré sa riadia mottom „mladí mladým“ – mladí ľudia nesedia len v hľadisku, mladí ľudia účinkujú aj na pódiu.
Účinkujúcimi sú pravidelne študenti Konzervatória v Bratislave, študenti Hudobno-tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave a svetové mládežnícke orchestre.

Koncerty z cyklu Junior v aktuálnej, 73. koncertnej sezóne:
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie vždy v stredu o 18.00 hod
18. október 2023
16. november 2023
14. február 2023
21. február 2023
20. marec 2023

Cena vstupeniek 8 € – 13 €


Ak sa chystáte navštíviť po prvýkrát koncert, iste si v duchu kladiete množstvo otázok. V prípade vašich pochybností alebo obáv iste uvítate odpovede na nasledujúce otázky:


Čo je klasická hudba?

Termín klasická hudba vo všeobecnosti označuje hudbu napísanú pre jedného alebo skupinu hudobníkov, ktorí hrajú na hudobných nástrojoch, v symfonickom orchestri rozdelených do troch hlavných skupín: sláčikové (ako napr. husle či violončelá), drevené dychové (napr. flauty a klarinety), plechové dychové (napr. trúbky a lesné rohy), či bicie nástroje (ako napr. tympany alebo bubny).
Orchestrálna hudba sa najčastejšie objavuje v dvoch hudobných formách: ako symfónia alebo sólový koncert. Symfónia je rozsiahla skladba, ktorú interpretuje celý orchester. Symfónie bývajú rozdelené do viacerých celkov, ktoré sa nazývajú časti (môžu byť dve, tri, štyri alebo i viac). Niektoré z najznámejších klasických symfónií majú štyri časti: prvá je rýchla, druhá pomalá, tretia tanečná a štvrtá – finále zvykne byť najrýchlejšia.
Koncert je hudobná skladba, ktorú predvádza sólista a orchester vo vzájomnom dialógu. Tradičná forma koncertov má obvykle tri časti.
Medzi jednotlivými časťami, býva vždy krátka prestávka, vtedy sa netlieska. Počet častí symfónie alebo akejkoľvek predvádzanej skladby býva vždy označený v koncertnom bulletine. Potlesk by mal nasledovať až po zaznení celej skladby, až keď dirigent zloží ruky a ukloní sa.

Čo je symfonický orchester?

Symfonický orchester je veľké zoskupenie hudobníkov, zoradených do štyroch nástrojových skupín: sláčikové, drevené a plechové dychové, ako aj bicie nástroje.

  • Sláčikové nástroje: husle, violy, violončelá, kontrabasy
  • Drevené dychové: flauty, klarinety, hoboje, fagoty, anglický roh
  • Plechové dychové: trúbky, trombóny, lesné rohy, tuba
  • Bicie: tympany, bubny, xylofóny

Symfonický orchester Slovenská filharmónia bol založený roku 1949. V súčasnosti ho tvorí 123 hudobníkov, ktorí sú zamestnancami Slovenskej filharmónie.

Na koncertoch účinkujú neraz aj tzv. Komorné orchestre, t. j. menšie zoskupenie hudobníkov. Komorných orchester môže byť čisto sláčikový, čisto dychový alebo aj miešaný.
V Redute často vystupuje aj sláčikový Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, ktorý tvorí v súčasnosti 14 hudobníkov (7 huslistov, 3 violisti, 2 violončelisti, Kontrabasista a čembalistka).

Čo je zbor?

Zbor je zoskupenie spevákov, zoradených do štyroch hlasových skupín: soprány, alty, tenory a basy.
Súčasťou Slovenskej filharmónie je aj Slovenský filharmonický zbor založený roku 1946.
V súčasnosti ho tvorí 84 spevákov, ktorých umelecký vedie zbormajster Jozef Chabroň.

Kto je dirigent?

Dirigent je umelec, ktorý zodpovedá za naštudovanie orchestrálnej, vokálno – inštrumentálnej či hudobno-dramatickej skladby, za jej predvedenie. Gestami rúk, mimikou i pohybom tela udáva orchestrálnym hráčom a sólistom tempo, dynamiku, frázovanie, výraz zodpovedajúci
charakteru skladby. Zvláštnym druhom dirigenta je zbormajster, ktorý sa stará o hudobné naštudovanie a predvedenie zborových skladieb.

Kto je skladateľ?

Skladateľ je autor akéhokoľvek hudobného diela, ktorý svoje hudobné nápady a predstavy
zapíše do notovej osnovy. Notový zápis slúži potom ako podklad pre interpretov, ktorí nacvičia a predvedú konkrétnu skladbu na verejnosti.

Poznám hudbu?

Je veľmi príjemné, ak na koncerte rozpoznáte niektoré časti symfónií, koncertov alebo vokálno-inštrumentálnych diel (interpretuje orchester, vokálni sólisti a zbor). Klasická hudba pochádzajúca z pera veľkých majstrov často zaznieva aj v hudbe k filmom, rôznych televíznych alebo komerčných programoch. Mnohým z vás sa tá hudba páči, nič bližšie však o nej neviete. Ako a kedy vznikla, kto a prečo ju napísal. Práve na koncertoch klasickej hudby sa môžete dozvedieť niečo aj z hudobnej histórie a lepšie tak precítiť čaro samotnej hudby.

Aké oblečenie je vhodné?

Niektorí ľudia považujú návštevu koncertu Slovenskej filharmónie za sviatok a podľa tohto presvedčenia cítia potrebu sa sviatočne obliecť – napr. ženy v elegantných šatách a muži v tmavých oblekoch. V dnešnej dobe na koncert prichádza mnoho ľudí priamo z práce a podľa toho sú aj oblečení – vo všednom, avšak odeve. Formálny odev – večerný oblek alebo smoking sa používajú predovšetkým na špeciálne príležitosti ako napr. Novoročný koncert alebo Galakoncert pre špeciálnu príležitosť.

Môžem si priniesť svoj mobilný telefón alebo videokameru?

Slovenská filharmónia upozorňuje svojich návštevníkov, aby si vypli svoje mobilné telefóny, prípadne iné elektronické prístroje, ktoré by mohli rušiť priebeh koncertu.
Počas koncertov nie sú povolené súkromné video alebo audio záznamy. Ak áno, musí byť súhlas riaditeľa Slovenskej filharmónie a účinkujúcich umelcov.

Ako sa dostanem do Reduty – sídla Slovenskej filharmónie?

Reduta – sídlo Slovenskej filharmónie sa nachádza v centre Bratislavy, v blízkosti hotela Carlton a historickej budovy Slovenského národného divadla. Hlavný vchod je umiestnený na Námestie Eugena Suchoňa č. 1 a služobný vchod pre umelcov a administratívnych pracovníkov je na Medenej ulici č. 3, v tesnej blízkosti Štúrovho námestia.

Ako si môžem objednať vstupenky?

Vstupenky na koncerty Slovenskej filharmónie je možné rezervovať osobne v pokladnici SF počas pokladničných hodín, e-mailom na adrese vstupenky@filharmonia.sk, cez internet na www.filharmonia.sk, telefonicky na bratislavskom čísle 02/2047 5233. Rezervované vstupenky je nutné vyzdvihnúť najneskôr hodinu pre koncertom.

Kde sa koná koncert?

Reduta – reprezentačné sídlo určené na predvádzanie klasickej hudby, ako aj miesto prestížnych spoločenských podujatí má dva koncertné priestory: Koncertnú sieň Slovenskej filharmónie (708 miest) určenú predovšetkým pre koncerty symfonickej hudby a Malú sálu Slovenskej filharmónie (160 miest) určenú pre komorné koncerty.

Kedy je potrebné prísť?

Odporúčame vám prísť 20 – 30 minút pred začiatkom koncertu. Získate tak čas v pokoji si nájsť svoje miesto, oddýchnuť si, kúpiť a prečítať si programový bulletin alebo občerstviť sa v príjemnom secesnom prostredí foyeru. Koncerty začínajú presne o 19.00 h a neskorý príchod bráni návštevníkom vypočuť si celý naplánovaný koncert, pretože počas hrania sa nesmie vpúšťať do sály publikum.

Kedy sa má tlieskať?

Tlieska sa v nasledovných prípadoch: pri vstupe hudobníkov na pódium, pri príchode dirigenta a sólistov na pódium, a napokon po zaznení celej skladby . Častokrát mávajú skladby uvádzané na koncertoch viacero častí, ktoré sú oddelené krátkymi tichými prestávkami. Bývajú uvedené v koncertných programových bulletinoch.
Medzi jednotlivými časťami skladby sa netlieska.

Ako sa môžem viac dozvedieť o koncertoch?

Na novej internetovej stránke Slovenskej filharmónie www.filharmonia.sk
Viac údajov o skladateľoch a pripravených skladbách, ako aj interpretoch sa môžete dozvedieť z programových bulletinov, vydávaných ku každému koncertu osobitne.