Koncertné cykly

A – Symfonicko-vokálny cyklus

vždy vo štvrtok o 19.00 hod. v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 109 €, 84 €

B – Symfonicko-vokálny cyklus

vždy v piatok o 19. hod. v Koncertnej sieni SF (okrem 28. 03. 2018 v stredu)
cena abonentky:  109 €, 84 €

C – Populárny cyklus

vždy vo štvrtok o 19. hod v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 57€, 45 €

D – Cyklus Hudba troch storočí

vždy vo štvrtok o 19.00 hod v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 108 €, 83 €

E – Cyklus Hudba troch storočí

vždy v piatok o 19.00 hod v Koncertnej sieni SF (okrem 12. 04. 2017 v stredu)
cena abonentky: 108 €, 83 €

M - Cyklus Mimoriadne koncerty

V Koncertnej sieni SF a v Stĺpovej sieni SF

R – Cyklus Rodinné koncerty

vždy v sobotu o 16.00 hod v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 21 €, 15 €

HA – Hudobná akadémia

Organizované koncerty pre školy
vždy v piatok o 9:30 a 11:30 hod. v Koncertnej sieni SF

HA MŠ – Hudobná akadémia pre materské školy

Organizované koncerty pre materské školy
vždy o 10:00 v Malej sále Slovenskej filharmónie

J – Cyklus Junior

vždy v stredu o 18.00h v Koncertnej sieni SF (okrem 25. 11. 2017 v sobotu)

O – Cyklus Organové koncerty

vždy v nedeľu o 16.00 hod v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 26 €, 19 €

SKO – Cyklus Slovenského komorného orchestra

vždy v nedeľu o 16.00 hod v Malej sále SF a v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 46 €, 39 €

S – Cyklus Hudba v chrámoch

vždy v nedeľu v Bratislavských kostoloch

HM – Cyklus Hudobná mozaika

vždy v utorok o 19.00 hod. v Malej sále SF
cena abonentky: 45 €

SH – Cyklus Stará hudba

vždy v utorok o 19.00 hod. v Malej sále SF (okrem 19. 12. 2017 v Koncertnej sieni SF)
Cena abonentky: 25 €, 24 €

HS – Cyklus Hudba a slovo

vždy v utorok o 19.00 hod v Malej sále SF

K – Cyklus Klavír a klaviristi

vždy v utorok o 19.00 hod. v Malej sále SF
Cena abonentky: 49 €