Koncertné cykly

Abonentný cyklus A

vždy vo štvrtok o 19.00 hod. v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 99, 80 €

Abonentný cyklus B

vždy v piatok o 19.00 hod. v Koncertnej sieni SF
cena abonentky:  99, 80 €

C – Populárny cyklus

vždy vo štvrtok o 19.00 hod v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 73, 59 €

Abonentný cyklus D

vždy vo štvrtok o 19.00 hod v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 88, 72 €

Abonentný cyklus E

vždy v piatok o 19.00 hod v Koncertnej sieni SF
(okrem 5. 4. 2023 v stredu)
cena abonentky: 88, 72 €

M - Cyklus Mimoriadne koncerty

V Koncertnej sieni SF a v Stĺpovej sieni SF

R – Cyklus Rodinné koncerty

vždy v sobotu o 16.00 hod v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 25, 20 €

HA – Hudobná akadémia

Organizované koncerty pre školy
vždy v piatok o 9:30 a 11:30 hod. v Koncertnej sieni SF

HA MŠ – Hudobná akadémia pre materské školy

Organizované koncerty pre materské školy
vždy o 9:00 a 10:30 v Malej sále Slovenskej filharmónie

J – Cyklus Junior

vždy v stredu o 18.00h v Koncertnej sieni SF

O – Cyklus Organové koncerty

vždy v nedeľu o 16.00 hod v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 30 €, 21 €

SKO – Cyklus Slovenského komorného orchestra

vždy v nedeľu o 16.00 hod v Malej sále SF a v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 58 €

S – Cyklus Hudba v chrámoch

vždy v nedeľu v Bratislavských kostoloch

Komorná hudba, abonentný cyklus KH

vždy v utorok o 19.00 hod. v Malej sále SF
cena abonentky: 35 €

SH – Cyklus Stará hudba

vždy v utorok o 19.00 hod. v Malej sále SF
Cena abonentky: 28 €

K – Cyklus Klavír a klaviristi

vždy v utorok o 19.00 hod. v Malej sále SF
Cena abonentky: 55 €

HS – Cyklus Hudba a slovo

vždy v utorok o 19.00 hod. v Malej sále SF