Koncertné cykly

A – Symfonicko-vokálny cyklus

vždy vo štvrtok o 19.00 hod. v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 116 €, 93 €

B – Symfonicko-vokálny cyklus

vždy v piatok o 19. hod. v Koncertnej sieni SF
cena abonentky:  116 €, 93 €

C – Populárny cyklus

vždy vo štvrtok o 19. hod v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 77 €, 61 €

D – Cyklus Hudba troch storočí

vždy vo štvrtok o 19.00 hod v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 111 €, 88 €

E – Cyklus Hudba troch storočí

vždy v piatok o 19.00 hod v Koncertnej sieni SF (okrem 29. 01. a 8. 04. 2020 v stredu)
cena abonentky: 111 €, 88 €

M - Cyklus Mimoriadne koncerty

V Koncertnej sieni SF a v Stĺpovej sieni SF

R – Cyklus Rodinné koncerty

vždy v sobotu o 16.00 hod v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 23 €, 18 €

HA – Hudobná akadémia

Organizované koncerty pre školy
vždy v piatok o 9:30 a 11:30 hod. v Koncertnej sieni SF

HA MŠ – Hudobná akadémia pre materské školy

Organizované koncerty pre materské školy
vždy o 10:00 v Malej sále Slovenskej filharmónie

J – Cyklus Junior

vždy v stredu o 18.00h v Koncertnej sieni SF (okrem 28. 10. 2018 v nedeľu)

O – Cyklus Organové koncerty

vždy v nedeľu o 16.00 hod v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 27 €, 21 €

SKO – Cyklus Slovenského komorného orchestra

vždy v nedeľu o 16.00 hod v Malej sále SF a v Koncertnej sieni SF (okrem 12. 12. 2018 v stredu o 19.00)
cena abonentky: 56 €, 52 €

S – Cyklus Hudba v chrámoch

vždy v nedeľu v Bratislavských kostoloch

HM – Cyklus Hudobná mozaika

vždy v utorok o 19.00 hod. v Malej sále SF
cena abonentky: 44 €

SH – Cyklus Stará hudba

vždy v utorok o 19.00 hod. v Malej sále SF
Cena abonentky: 23 €

K – Cyklus Klavír a klaviristi

vždy v utorok o 19.00 hod. v Malej sále SF
Cena abonentky: 62 €

HS – Cyklus Hudba a slovo

vždy v utorok o 19.00 hod. v Malej sále SF