Koncertné cykly

A – Symfonicko-vokálny cyklus

vždy vo štvrtok o 19.00 hod. v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 105, 83 €

B – Symfonicko-vokálny cyklus

vždy v piatok o 19.00 hod. v Koncertnej sieni SF
cena abonentky:  105, 83 €

C – Populárny cyklus

vždy vo štvrtok o 19.00 hod v Koncertnej sieni SF
(okrem 23. 03. a 08. 06. 2022 v stredu)
cena abonentky: 71, 57 €

D – Cyklus Hudba troch storočí

vždy vo štvrtok o 19.00 hod v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 100, 80 €

E – Cyklus Hudba troch storočí

vždy v piatok o 19.00 hod v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 100, 80 €

M - Cyklus Mimoriadne koncerty

V Koncertnej sieni SF a v Stĺpovej sieni SF

R – Cyklus Rodinné koncerty

vždy v sobotu o 16.00 hod v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 23, 18 €

HA – Hudobná akadémia

Organizované koncerty pre školy
vždy v piatok o 9:30 a 11:30 hod. v Koncertnej sieni SF

HA MŠ – Hudobná akadémia pre materské školy

Organizované koncerty pre materské školy
vždy o 9:00 a 10:30 v Malej sále Slovenskej filharmónie

J – Cyklus Junior

vždy v stredu o 18.00h v Koncertnej sieni SF
(v piatok 18. 3. 2022 o 19.00)

O – Cyklus Organové koncerty

vždy v nedeľu o 16.00 hod v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 27 €, 21 €

SKO – Cyklus Slovenského komorného orchestra

vždy v nedeľu o 16.00 hod v Malej sále SF a v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 48, 34 €

S – Cyklus Hudba v chrámoch

vždy v nedeľu v Bratislavských kostoloch

HM – Cyklus Hudobná mozaika

vždy v utorok o 19.00 hod. v Malej sále SF
cena abonentky: 53, 38 €
(okrem 15. 12. v stredu a 30. 05. v pondelok)

SH – Cyklus Stará hudba

vždy v utorok o 19.00 hod. v Malej sále SF
Cena abonentky: 19, 14 €

K – Cyklus Klavír a klaviristi

vždy v utorok o 19.00 hod. v Malej sále SF
Cena abonentky: 62, 44 €

HS – Cyklus Hudba a slovo

vždy v utorok o 19.00 hod. v Malej sále SF