Koncertné cykly

Abonentný cyklus A

vždy vo štvrtok o 19.00 hod. v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 107, 86 €

Abonentný cyklus B

vždy v piatok o 19.00 hod. v Koncertnej sieni SF
(okrem 7. 2. 2024 a 27. 3. 2024 v stredu)
cena abonentky:  107, 86 €

C – Populárny cyklus

vždy vo štvrtok o 19.00 hod v Koncertnej sieni SF
(okrem 19. 6. 2024 v stredu)
prémiový koncert 17. 3. 2024 v nedeľu o 16:00
cena abonentky: 73, 59 €

Abonentný cyklus D

vždy vo štvrtok o 19.00 hod v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 112, 90 €

Abonentný cyklus E

vždy v piatok o 19.00 hod v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 112, 90 €

M - Cyklus Mimoriadne koncerty

V Koncertnej sieni SF a v Stĺpovej sieni SF

R – Cyklus Rodinné koncerty

vždy v sobotu o 16.00 hod v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 28, 22 €

HA – Hudobná akadémia

Organizované koncerty pre školy
vždy v piatok o 9:30 a 11:30 hod. v Koncertnej sieni SF

HA MŠ – Hudobná akadémia pre materské školy

Organizované koncerty pre materské školy
vždy o 9:00 a 10:30 v Malej sále Slovenskej filharmónie

J – Cyklus Junior

vždy v stredu o 18.00h v Koncertnej sieni SF

O – Cyklus Organové koncerty

vždy v nedeľu o 16.00 hod v Koncertnej sieni SF

SKO – Cyklus Slovenského komorného orchestra

vždy v nedeľu o 16.00 hod v Malej sále SF a v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 63 €

S – Cyklus Hudba v chrámoch

vždy v nedeľu v Bratislavských kostoloch

Komorná hudba, abonentný cyklus KH

vždy v utorok o 19.00 hod. v Malej sále SF
cena abonentky: 42 €

SH – Cyklus Stará hudba

vždy v utorok o 19.00 hod. v Malej sále SF
Cena abonentky: 25 €

K – Cyklus Klavír a klaviristi

vždy v utorok o 19.00 hod. v Malej sále SF
Cena abonentky: 59 €

P - Cyklus Piesňové večery

vždy v utorok o 19.00 hod. v Malej sále SF