Koncertné cykly

A – Symfonicko-vokálny cyklus

vždy vo štvrtok o 19.00 hod. v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 100 €, 77 €

B – Symfonicko-vokálny cyklus

vždy v piatok o 19. hod. v Koncertnej sieni SF
cena abonentky:  100 €, 77 €

C – Populárny cyklus

vždy vo štvrtok o 19. hod v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 67 €, 52 €

D – Cyklus Hudba troch storočí

vždy vo štvrtok o 19.00 hod v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 102 €, 78 €

E – Cyklus Hudba troch storočí

vždy v piatok o 19.00 hod v Koncertnej sieni SF (okrem 12. 04. 2017 v stredu)
cena abonentky: 102 €, 78 €

M - Cyklus Mimoriadne koncerty

V Koncertnej sieni SF a Malej sále SF

R – Cyklus Rodinné koncerty

vždy v sobotu o 16.00 hod v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 22 €, 17 €

HA – Hudobná akadémia

Organizované koncerty pre školy
vždy v piatok o 9:30 a 11:30 hod. v Koncertnej sieni SF
Koncert pre materské školy
v piatok o 10:00 v Malej sále Slovenskej filharmónie

J – Cyklus Junior

vždy v stredu o 18.00h v Koncertnej sieni SF a v Malej sále SF

O – Cyklus Organové koncerty

vždy v nedeľu o 16.00 hod v Koncertnej sieni SF
cena abonentky: 26 €, 19 €

SKO – Cyklus Slovenského komorného orchestra

vždy v nedeľu o 16.00 hod v Malej sále SF
cena abonentky: 41 €

S – Cyklus Hudba v chrámoch

vždy v nedeľu o 15.00h v Bratislavských kostoloch (okrem 05.11.2016 a 15. 01. 2017 o 16.00h)

HM – Cyklus Hudobná mozaika

vždy v utorok o 19.00 hod. v Malej sále SF
cena abonentky: 29 €

SH – Cyklus Stará hudba

vždy v utorok o 19.00 hod. v Malej sále SF (okrem 10. 4. 2017  Pondelok)
Cena abonentky: 18 €

HS – Cyklus Hudba a slovo

vždy v utorok o 19.00 hod v Malej sále SF

K – Cyklus Klavír a klaviristi

vždy v utorok o 19.00 hod. v Malej sále SF
Cena abonentky: 42 €