Profil verejného obstarávateľa

Smernica MK SR

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V SLOVENSKEJ FILHARMÓNII

Informácie o verejnom obstarávaní na ÚVO

Profil – VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA – 2013: od 1.7.2013

Zákazky podľa §9 ods. 9 od 1000 EUR do: 20. 000 EUR:

Progress

PODLIMITNÉ ZÁKAZKY:
Osobné motorové vozidlo

NADLIMITNE ZÁKAZKY

Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk § 44 ods. 2:

„Služby  pre odbornú starostlivosť o klavíre“

,,Čistiace prostriedky pre SF”

,, Kancelárske potreby”

,, Zabezpečenie toaletného papiera a papierových uterákov na rakuy pre SF”

„Dodávka a inštalácia klimatizácie v troch miestnostiach budovy SF“

,,Zabezpečenie dodávky tonerov pre SF“

,,Odborný servis vzduchotechnicko – klimatizačných zariadení, výmena filtračných vložiek a kontrolné prehliadky požiarnych klapiek podľa platnej legislatívy v objekte SF“

Zabezpečenie autobusovej dopravy  počas BHS 2013

Zabezpečenie ubytovania dirigentov a sólistov SF

Súhrnné správy

Verejné obstarávanie do 30.06.2013