História organa v Redute

História objektu Reduty ako viacúčelovej verejnoprospešnej stavby začína v roku 1901, keď mesto Bratislava ako jedno z kultúrnych centier Rakúsko – Uhorskej monarchie odkúpilo bývalú tereziánsku sýpku, postavenú na brehu Dunaja v roku 1773 na príkaz Márie Terézie. Po zbúraní sýpky mesto v rokoch 1913-1919 postavilo polyfunkčný objekt v neobarokovom štýle s prvkami rokoka a secesie. Samotný názov objektu Reduta implikuje z jazykového hľadiska pri interpretácii vo francúzštine („redoute“ – bál, ples či tanečná sála a pod.) verejnoprospešnú polyfunkčnú stavbu. Tá bola pôvodne sídlom viacerých spolkov, obchodných ale aj kultúrnych organizácií a slúžila vo veľkom rozsahu verejnosti mesta Bratislava na hudobné podujatia, tanečné zábavy a vystúpenia a na poskytovanie podobných služieb.

Sídlom Slovenskej filharmónie sa Reduta stala až začiatkom 50. rokov za obdobia povojnovej Československej republiky. Ťažiskom jej činnosti bolo poskytovanie verejnoprospešných a to najmä kultúrnych služieb verejnosti sústredených do pestrého koncertného života. V tomto objekte vystupovali umelci a interpreti nielen zo Slovenska ale aj mnoho zahraničných hostí z celého sveta. V tomto období (v roku 1956) bol do koncertnej siene Slovenskej filharmónie postavený organ a umiestnený pod okno v priečelí časti budovy orientovanej do Medenej ulice. Jedná sa o štvormanuálový a 85 registrový organ Rieger-Kloss. Organ má elektricko pneumatické traktúry a jeden posuvný hrací stôl. Postavila ho Továreň na organy so sídlom v Krnove v súčasnej Českej republike. Jeho súčasný stav je poznamenaný najmä problémami s kvalitou materiálov dostupných na trhu povojnovej Československej republiky v polovici 50-tych rokov. Odhliadnuc od tohto faktu sa architektúra (design) tohto monumentálneho hudobného nástroja stala nielen symbolom objektu Reduty ale aj Slovenskej filharmónie.

Po nežnej revolúcii sa objekt Reduty postupne pretransformoval tak, aby zodpovedal polyfunkčnému kultúrnemu objektu s bohatou európskou hudobnou tradíciou a súčasne sa rozhodlo o rekonštrukcii a dostavbe objektu.