Klub priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov SF je miestom pravidelného stretávania sa ľudí, ktorých spoločnou záľubou je hudba. Členovia Klubu sú priaznivcami nielen našej najvyššej hudobnej inštitúcie – Slovenskej filharmónie, ale so záujmom sledujú aj ostatné hudobné dianie doma i v zahraničí. Ťažiskom činnosti sú osobné stretnutia s významnými predstaviteľmi hudobného života na Slovensku. Pri besedách so skladateľmi, interpretmi, redaktormi hudobných vysielaní a muzikológmi majú členovia Klubu jedinečnú príležitosť dozvedieť sa také zaujímavosti z ich profesionálneho a osobného života, ktoré sa nedajú nájsť v žiadnych publikáciách ani programových bulletinoch. Ich pohľady na hudobné diela, na ich tvorbu, na interpretáciu, ako aj na mnoho ďalších faktorov, ktorých výsledkom je nezabudnuteľný zážitok z koncertov, sú veľmi zaujímavé a poučné, rozširujúce poznatky členov Klubu. Klub sa teší podpore vedenia Slovenskej filharmónie. Stretnutia sa uskutočňujú v priestoroch SF. Členovia majú určité výhody pri zaobstarávaní vstupeniek na koncerty SF.
Členstvo v Klube sa každoročne obnovuje na prvých dvoch stretnutiach Klubu v rámci novej koncertnej sezóny. Stretnutia Klubu sú raz za mesiac, vždy medzi 16.30 a 18.00 hod. Termín aktuálneho stretnutia, jeho program, je uvedený na plagátikoch pri pokladni SF týždeň pred stretnutím a v rovnakom termíne je aj na internetovej stránke SF (www.filharmonia.sk/category/klub-priatelov-slovenskej-filharmonie/). O termíne stretnutia Klubu sa môžete informovať tiež na telefónnom čísle 02/20792104.

RNDr. Vavrinec Szathmáry, CSc.
Predseda KPSF
tel. 00421/2/2079 2104
e-mail: vszathmary@chello.sk


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie
pozýva svojich členov
v stredu 14 júna 2023 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude

organista
Marek Vrábel

Stretnutie bude v skúšobni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie
pozýva svojich členov
v utorok 16. mája 2023 o 16.30 na stretnutie,

ktorého hosťom bude
gitaristka
Miriam Rodriguez Brüllová

Stretnutie bude v skúšobni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie
pozýva svojich členov
v stredu 12 apríla 2023 o 16.30 na stretnutie,

ktorého hosťami budú členovia orchestra Slovenská filharmónia
huslistka
Lucia Harvanová
a hráč na bicie nástroje – tympanista
Kiril Stoyanov.

Stretnutie bude v skúšobni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie
pozýva svojich členov
v utorok 24. januára 2023 o 16.00 na stretnutie,

ktorého hosťom bude dramaturg Slovenskej filharmónie

Juraj Bubnáš.

Stretnutie bude v skúšobni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie


Adventný koncert Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

image001 vianočný stromček

Klub priateľov Slovenskej filharmónie
pozýva svojich členov
v stredu 14. decembra 2022 o 17.00 hod.
na Adventný koncert,

ktorý pre členov Klubu priateľov SF pripravili žiaci Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera

Stretnutie bude v skúšobni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie
pozýva svojich členov
v stredu 16. novembra 2022 od 16.00 hod.
na prvé stretnutie v novej koncertnej sezóne 2022-2023.

Programom bude:
o 16.00 hod. stretnutie
s generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie
Mariánom Turnerom.

Na záver budú poskytnuté stručné informácie o činnosti KPSF,
obnovenie členstva a prihlasovanie sa za nového člena Klubu
na koncertnú sezónu 2022-2023.

Stretnutie bude v Stĺpovej sieni, vchod z Medenej ulice č. 3., prízemie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 26. februára 2020 od 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude

Slovenské dychové kvinteto

v zložení:
Tomáš Janošík – flauta
Igor Fábera – hoboj
Jozef Luptáčik – klarinet
Ladislav Práger – fagot
Viliam Vojčík – lesný roh

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3., 2. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 20. januára 2020 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude

Trio Zuzany Homolovej

v zložení:
Zuzana Homolová – spev, gitara
Samo Smetana – husle
Miloš Železňák – gitara

Stretnutie bude v skúšobni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 11. decembra 2019 o 16.00 hod. na

Adventný koncert,

ktorý pre členov Klubu priateľov SF pripravili žiaci

Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3., 2. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 13. novembra 2019 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude gitarista

Karol Samuelčík

Stretnutie bude v skúšobni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.