Klub priateľov Slovenskej filharmónie

70. 71. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie je 25. rokom činnosti Klubu priateľov SF (Klub). Klub je miestom pravidelného stretávania sa ľudí, ktorých spoločnou záľubou je hudba. Členovia Klubu sú priaznivcami nielen našej najvyššej hudobnej inštitúcie – Slovenskej filharmónie, ale so záujmom sledujú aj ostatné hudobné dianie doma i v zahraničí. Ťažiskom činnosti sú osobné stretnutia s významnými predstaviteľmi hudobného života na Slovensku. Pri besedách so skladateľmi, interpretmi, redaktormi hudobných vysielaní a muzikológmi majú členovia Klubu jedinečnú príležitosť dozvedieť sa také zaujímavosti z ich profesionálneho a osobného života, ktoré sa nedajú nájsť v žiadnych publikáciách ani programových bulletinoch. Ich pohľady na hudobné diela, na ich tvorbu, na interpretáciu, ako aj na mnoho ďalších faktorov, ktorých výsledkom je nezabudnuteľný zážitok z koncertov, sú veľmi zaujímavé a poučné, rozširujúce poznatky členov Klubu. Klub sa teší podpore vedenia Slovenskej filharmónie. Stretnutia sa uskutočňujú v priestoroch SF. Členovia majú určité výhody pri zaobstarávaní vstupeniek na koncerty SF. Členstvo v Klube sa každoročne obnovuje na prvých dvoch stretnutiach Klubu v rámci novej koncertnej sezóny. Stretnutia Klubu sú raz za mesiac, vždy medzi 16.30 a 18.00 hod. Termín aktuálneho stretnutia, jeho program, je uvedený na plagátikoch pri pokladni SF týždeň pred stretnutím a v rovnakom termíne je aj na internetovej stránke SF. O termíne stretnutia Klubu sa môžete informovať tiež na telefónnom čísle 02/20792104.

RNDr. Vavrinec Szathmáry, CSc.
Predseda KPSF
tel. 00421/2/2079 2104
e-mail: vszathmary@chello.sk


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v *stredu 16. októbra 2019 o 16.00 hod.

*termín stretnutia bol z organizačných dôvodov presunutý z pondelka 14. októbra na stredu 16. októbra 2019

na prvé stretnutie v novej koncertnej sezóne 2019-2020.
Programom stretnutia bude:
od 16.00 do 17.00 hod.:
– stručná informácia o činnosti KPSF,
– obnovenie členstva a prihlasovanie sa za nového člena Klubu na koncertnú sezónu 2019-2020.

o 17.00 hod. bude beseda s členom nášho Klubu

Prof. MUDr. Ivanom Balažovjechom, DrSc,

uvedeným v roku 2017 do Dvorany slávy slovenskej medicíny,
na tému „Srdce anatomické a srdce symbolické

Stretnutie bude v skúšobni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 22. mája 2019 o 16.30 hod.
na jubilejné stretnutie Klubu priateľov SF.

Klub priateľov SF oslavuje 25. výročie svojho založenia.
Za 25 rokov činnosti Klubu sa uskutočnilo množstvo stretnutí s významnými domácimi aj zahraničnými osobnosťami hudobného života.
Z príležitosti tohto významného výročia si chceme za účasti hostí, priaznivcov a členov pripomenúť aktivity Klubu priateľov SF za spomínané obdobie.

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 25.marca 2019 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude vedúca Oddelenia komornej hry
na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU, klaviristka

Mgr. Viera Bartošová, ArtD.

Stretnutie bude v skúšobni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 20. februára 2019 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude
rektor Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici,
hudobný skladateľ

Prof. Egon Krák

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3., 3. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 17. decembra 2018 o 16.00 hod.

na

Adventný koncert,

ktorý pre členov Klubu priateľov SF pripravili žiaci

ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY ĽUDOVÍTA RAJTERA

Stretnutie bude v skúšobni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 19. novembra 2018 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude
dramaturg Slovenskej filharmónie

Juraj Bubnáš

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 24. októbra 2018 od 16.00 hod.

na prvé stretnutie v novej koncertnej sezóne 2018-2019.

Programom stretnutia bude:
od 16.00 do 17.00 hod. stručná informácia o činnosti KPSF,
obnovenie členstva a prihlasovanie sa za nového člena Klubu
na koncertnú sezónu 2018-2019.

O 17.00 hod. prídu medzi nás

šéfdirigent Slovenskej filharmónie
James Judd

a

nový dramaturg SF
Juraj Bubnáš

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3., 2. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 25. júna 2018 o 16.30 hod.

na záverečné stretnutie v koncertnej sezóne 2017-2018.
Hosťom na tomto stretnutí bude
dramaturg Slovenskej filharmónie

PhDr. Ivan Marton

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 21. mája 2018 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude
skladateľka a klaviristka

Ľubica Čekovská

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.