Klub priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov SF je miestom pravidelného stretávania sa ľudí, ktorých spoločnou záľubou je hudba. Členovia Klubu sú priaznivcami nielen našej najvyššej hudobnej inštitúcie – Slovenskej filharmónie, ale so záujmom sledujú aj ostatné hudobné dianie doma i v zahraničí. Ťažiskom činnosti sú osobné stretnutia s významnými predstaviteľmi hudobného života na Slovensku. Pri besedách so skladateľmi, interpretmi, redaktormi hudobných vysielaní a muzikológmi majú členovia Klubu jedinečnú príležitosť dozvedieť sa také zaujímavosti z ich profesionálneho a osobného života, ktoré sa nedajú nájsť v žiadnych publikáciách ani programových bulletinoch. Ich pohľady na hudobné diela, na ich tvorbu, na interpretáciu, ako aj na mnoho ďalších faktorov, ktorých výsledkom je nezabudnuteľný zážitok z koncertov, sú veľmi zaujímavé a poučné, rozširujúce poznatky členov Klubu. Klub sa teší podpore vedenia Slovenskej filharmónie. Stretnutia sa uskutočňujú v priestoroch SF. Členovia majú určité výhody pri zaobstarávaní vstupeniek na koncerty SF.
Členstvo v Klube sa každoročne obnovuje na prvých dvoch stretnutiach Klubu v rámci novej koncertnej sezóny. Stretnutia Klubu sú raz za mesiac, vždy medzi 16.30 a 18.00 hod. Termín aktuálneho stretnutia, jeho program, je uvedený na plagátikoch pri pokladni SF týždeň pred stretnutím a v rovnakom termíne je aj na internetových stránkach Slovenskej filharmónie. O termíne stretnutia Klubu sa môžete informovať tiež na telefónnom čísle 02/20792104.

RNDr. Vavrinec Szathmáry, CSc.
Predseda KPSF
tel. 00421/2/2079 2104
e-mail: vszathmary@chello.sk


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov
v utorok 11. júna 2024 o 16.00 hod.

na stretnutie, ktorého ktorého hosťom bude
dirigent

Rastislav Štúr

Stretnutie bude v skúšobni SFZ, vchod z  Medenej ulice č. 3.


Jubilejné Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov
v stredu 22. mája 2024 o 16.00 hod.
na jubilejné stretnutie Klubu priateľov SF.

Klub priateľov SF oslavuje 30. výročie svojho založenia. Za toto obdobie činnosti Klubu sa uskutočnilo množstvo stretnutí s významnými domácimi aj zahraničnými osobnosťami hudobného života. Z príležitosti tohto významného výročia si chceme za účasti hostí, priaznivcov a členov pripomenúť aktivity Klubu priateľov SF za spomínané obdobie.

Stretnutie bude v skúšobni SFZ, vchod z  Medenej ulice č. 3.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov
v stredu 24. apríla 2024 o 16.00 hod.

na stretnutie, ktorého ktorého hosťom budú:

mladý talent hry na husliach, víťaz viacerých husľových súťaží

Egon Hollý

klavírna spolupráca

Prof. Viera Bartošová

moderuje

Prof. Peter Michalica

Stretnutie bude v skúšobni SFZ, vchod z  Medenej ulice č. 3.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov
v stredu 13. marca 2024 o 16.00 hod.

na stretnutie, ktorého ktorého hosťom bude

sólista Opery Slovenského národného divadla,
profesor Vysokej školy múzických umení v Bratislave
predseda Festivalového výboru BHS

Peter Mikuláš

Stretnutie bude v skúšobni SFZ, vchod z  Medenej ulice č. 3.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov
v utorok 27. februára 2024 o 16.00 hod.

na stretnutie, ktorého ktorého hosťom budú zbormajstri

Bratislavského chlapčenského zboru

Doctor Artis Magdaléna Rovňáková
a
MGA., PhD, Gabriel Rovňák ml.

Stretnutie bude v skúšobni SFZ, vchod z  Medenej ulice č. 3.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov
v utorok 23. januára 2024 o 16.00 hod.

na stretnutie, ktorého ktorého hosťom bude
sólista koncertov SF 25. a 26. januára 2024

husľový virtuóz
Milan Paľa

Stretnutie bude v Stĺpovej sieni SF, vchod z  Medenej ulice č. 3.


Adventný koncert Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

image001 vianočný stromček

Klub priateľov Slovenskej filharmónie
pozýva svojich členov
v stredu 13. decembra 2023 o 16.30 hod.
na Adventný koncert,

ktorý pre členov Klubu priateľov SF pripravili žiaci Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera

Stretnutie bude v skúšobni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie
pozýva svojich členov
v utorok 21. novembra 2023 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťami budú:

šéfdirigent orchestra Slovenskej filharmónie
Daniel Raiskin

a

dramaturg Slovenskej filharmónie
Juraj Bubnáš

Stretnutie bude v Stĺpovej sieni SF, vchod z  Medenej ulice č. 3.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie
pozýva svojich členov
v stredu 25. októbra 2023 od 16.00 hod.
na prvé stretnutie v novej koncertnej sezóne 2023-2024.

Programom bude:
o 16.00 hod. stretnutie
s generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie
Mariánom Turnerom a jeho hosťami.

Od 17.00 do 17.30 hod.
stručná informácia o činnosti KPSF,
obnovenie členstva a prihlasovanie sa za nového člena Klubu
na koncertnú sezónu 2023-2024.

Stretnutie bude v Stĺpovej sieni, vchod pri vrátnici SF, na  Medenej ulici č. 3., prízemie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie
pozýva svojich členov
v stredu 14 júna 2023 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude

organista
Marek Vrábel

Stretnutie bude v skúšobni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie