Dom umenia Piešťany

Dom umenia Piešťany
Nábrežie Ivana Kraska 1
921 01 Piešťany
Dom umenia – ústredňa: 00421/033/7625 571
Edita Bjeloševičová
riaditeľka Domu umenia Piešťany
033/2458 101 edita.bjelosevicova@filharmonia.sk
Peter Rusnák
referent propagačných činností a styku s verejnosťou
033/2458 100 peter.rusnak@filharmonia.sk
Ivana Škulecová
správca budovy
033/2458 100 ivana.skulecova@filharmonia.sk
Anna Močková
odborná ekonomická referentka
033/2458 102 anna.mockova@filharmonia.sk
Miroslava Dlhá
pracovník vstupenkovej pokladne, prevádzkový a propagačný pracovník
033/2458 001
Marcel Budka
údržba budovy, zvukár
Daniel Budka
údržba budovy, javiskový technik
Vojtech Marek
javiskový osvetlovač, prevádzkový elektrikár DUP

POKLADNICA Domu umenia Piešťany: 00421/033/2458 001
Otváracie hodiny:
cez pracovné dni od 14.00 do 17.00 hod. a hodinu pred predstavením

www.domumenia-piestany.sk