Šéfdirigenti

Václav Talich 1949 – 1952
Ľudovít Rajter 1949 – 1951
Tibor Frešo 1952 – 1953
Ľudovít Rajter 1953 – 1961 / 1961 – 1976 dirigent
Ladislav Slovák 1961 – 1981
Libor Pešek 1981 – 1982
Vladimír Verbickij 1982 – 1984
Bystrík Režucha 1984 – 1989
Aldo Ceccato 1990 – 1991
Ondrej Lenárd 1991 – 2001 / od roku 1995 hudobný riaditeľ
Jiří Bělohlávek 2003 – 2004 / umelecký riaditeľ
Vladimír Válek 2004 – 2007
Peter Feranec 2007 – 2009
Emmanuel Villaume 2009 – 2016
James Judd 2017 – 2020
Daniel Raiskin od sezóny 2020/2021