Peter Breiner

NW3 Trio


30. 4. 2024 (Utorok) o 19:00, Komorná hudba, abonentný cyklus KH
Malá sála SF,
Vstupenky
Cena: 12 €
NW3 Trio
Esther Kim husle
Richard Harwood
violončelo
Peter Breiner
klavír
Kristína Pláňavská hoboj
Peter Breiner Sonata Ostinata
The Magic Garden of Casual Delights
To Dear Mr. Bach on His Birthday
Quiet Hommage to my Great-great Grandfather
Antonín Dvořák Klavírne trio č. 4 Dumky, op. 90

Peter Breiner, autor s otvorenou mysľou, bystrým umom a naozaj muzikantským srdcom. Aj titul jeho šarmantnej zdravice „pánu Bachovi“ vystihuje povahu tohto autora. Sonata ostinata sa opiera o formový pôdorys klasicistickej sonáty, no jej témy a spôsob rozvíjania ideí vyrastá i z tradície džezového klavírneho tria. Breinerove autorské skladby dopĺňa pri príležitosti roku českej hudby aj klavírne trio Antonína Dvořáka s podtitulom Dumky. Skladateľ ho komponoval hneď po dokončení Rekviem na jeseň 1890. „Bude to veselé a smutné. Někde to bude jako zádumčivá píseň, tu zase jakoby veselý tanec, avšak ve slohu lehčím, abych tak řekl, populárnějším, zkrátka aby to bylo pro vyšší i nižší.“ Práve „ľahkosť slohu“ vysvetľuje, prečo je toto dielo populárnejšie než vrcholne prepracované Klavírne trio f mol. Po boku Petra Breinera vystúpi i Richard Harwood, prvý violončelista Royal Philharmonic Orchestra a kórejsko-škótska huslistka Esther Kim, ktorá je taktiež členkou kráľovského orchestra. Hobojové party v Breinerovom diele naštuduje mladá slovenská hobojistka Kristína Pláňavská, ktorá je členkou Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.