Štatút

Slovenská filharmónia ako príspevková organizácia je právnická osoba štátu zapojená na štátny rozpočet príspevkom prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Vnútornú štruktúru SF určuje Štatút Slovenskej filharmónieDodatok č. 1  a Dodatok č. 2 k Štatútu Slovenskej filharmónie, schválený MK.
Zriaďovateľskú funkciu k Slovenskej filharmónii vykonáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.