Slovenský komorný orchester

Hommage à Viliam Farkaš a Joseph Kun


16. 4. 2024 (Utorok) o 19:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Stĺpová sieň SF,
Cena: 16 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
umelecký vedúci
Dalibor Karvay husle
Roman Patkoló kontrabas
Georg Friedrich Händel
Peter Breiner
Fritz Kreisler
Angheluș Dinicu / Roman Patkoló
Georges Bizet
Pablo de Sarasate
Astor Piazzolla
Concerto grosso G dur, op. 6 č. 1, HWV 319
Beatles Concerto grosso č. 1
Prelúdium a allegro v štýle G. Pugnaniho
Balcony nightingale pre kontrabas a sláčikový orchester
Carmen Fantasie
Cigánske melódie, op. 20
Štvoro ročných období v Buenos Aires – Jar

Vilam Farkaš – skvelý kolega, jeden z najgeniálnejších slovenských muzikantov. Jozef Kun – najsvetovejší Slovák vo svete huslí a viol. Obaja si zaslúžia mať významné miesto v nie len slovenskej hudobnej histórii. Súčasným virtuóznym duom večera budú poprední slovenskí majstri svojho nástroja. Dalibor Karvay, koncertný majster Wiener Symphoniker a Roman Patkoló, zástupca sólového kontrabasistu Opernhaus Zürich. Program zostavený z významných a po svete preslávených diel ponúkne pestrú spleť žánrov i štýlov.
V marci uplynulo 180 rokov od narodenia významného španielskeho huslistu a skladateľa, syna kapelníka dychovej hudby španielskeho delostrelectva, ktorého virtuózna hra bola vzorom premnohých huslistov ešte i po jeho smrti. Pablo de Sarasate si zamenil, podobne ako mnohí iní v 19. storočí, hudbu „uhorskú“ s „cigánskou“. Cigánske melódie sú toho príkladom, keď v záverečnej časti počujeme čardášovú tému z Lisztovej Uhorskej rapsódie.