Prenájom priestorov

Historická budova Slovenskej filharmónie – Reduta je neodmysliteľnou súčasťou spoločenského života nášho hlavného mesta. Jej kompletne zrekonštruované priestory patria medzi vyhľadávané miesta nielen umeleckej, ale aj spoločenskej reprezentácie.
Organizujú sa tu významné kultúrno-spoločenské podujatia, kongresy, recepcie, plesy, módne prehliadky, ale aj prestížne podujatia politického a reprezentatívneho charakteru: slávnostná inaugurácia prezidenta SR, parlamentné zasadnutie NATO, EÚ, OECD a i.

Slovenská filharmónia ponúka na prenájom priestory:

– na usporiadanie koncertov, reprezentačných recepcií, spoločenských stretnutí, kultúrnych podujatí, televíznych prenosov, tlačových konferencií, módnych prehliadok, plesov, obchodných stretnutí

– na nahrávanie hudobnej literatúry od sólových a komorných až po veľké symfonické diela; k dispozícii sú 3 nahrávacie štúdiá

Prijímacia hala a VIP salónik

Malá sála Slovenskej filharmónie

max. pre 30 osôb
priestory vhodné na spoločenské
stretnutia, občerstvenie počas
koncertov, kongresov alebo ďalších
podujatí

priestor s kapacitou do 200 miest
na sedenie využívaný aj v kombinácií
s reprezentačným foyerom SF,
vhodný na obchodné stretnutia,
rauty, business lunches

Foyer

Komorné štúdio

reprezentačný priestor s kapacitou
400 osôb, v kombinácii
s Malou sálou 520 osôb vhodný
na slávnostné večierky, prezentácie
spoločností, recepcie

pre 60 osôb vhodné na tlačové
konferencie, školenia, pracovné
stretnutia, prezentácie

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Nádvorie B. Bjørnsona

exkluzívny klimatizovaný priestor
s kapacitou 708 miest na sedenie,
možnosť využitia VIP lóží, vhodný aj
na usporiadanie módnych prehliadok,
plesov, kongresov a pod.

zastrešený priestor s osvetlením
a ozvučením, ponúkajúci možnosť
najmä letných kultúrnych
a spoločenských podujatí (koncerty,
divadlo, prezentácie vrátane
prezentácie áut, módne prehliadky a pod.).

kontaktná osoba:
Eva Bezáková
eva.bezakova@filharmonia.sk
Tel: +421/2/204 75 222

kontaktná osoba:
Monika Kralovičová
monika.kralovicova@filharmonia.sk
Tel: +421/2/204 75 218

Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie

reprezentačný
klimatizovaný priestor s kapacitou
do 250 miest na sedenie vhodný na
usporiadanie koncertov, spoločenských
podujatí, módnych prehliadok,
konferencií a pod. Možnosť využitia
priestoru galérie Stĺpovej siene

kontaktná osoba:
Monika Kralovičová
monika.kralovicova@filharmonia.sk
Tel: +421/2/204 75 218

Všeobecné podmienky pre užívateľa priestorov SF