Konkurzy


Konkurz do Slovenskej filharmónie

SF Vyber sláčikových nástrojov © Photo A. Trizuljak_6

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orchestra Slovenská filharmónia

– na miesto tutti hráča v skupine viol

s nástupnou mzdou 1200 € až 1 440 € (podľa dĺžky odbornej praxe).

Čítať viac…