Konkurzy


Konkurz do Slovenskej filharmónie

French Horn

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orchestra Slovenská filharmónia

- na miesto 1. hráča v skupine lesných rohov

s nástupnou mzdou 1 590 € až 1 810 € (podľa dĺžky odbornej praxe).
Čítať viac…


Konkurz do Slovenskej filharmónie

SF Vyber sláčikových nástrojov © Photo A. Trizuljak_6

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orchestra Slovenská filharmónia

– na miesto tutti hráča v skupine huslí, dňa 30. 05. 2018
– na miesto zástupcu 1. hráča v skupine viol

s nástupnou mzdou 950 € až 1 160 € (podľa dĺžky odbornej praxe).

Čítať viac…


Konkurz do Slovenského komorného orchestra

91 SKO fotografovanie 05 05 2017 © jan.f.lukas

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do Slovenského komorného orchestra na miesto huslistu SKO

s nástupnou mzdou 650 € až 870 € (podľa dĺžky odbornej praxe).

Konkurz sa uskutoční v Malej sále Slovenskej filharmónie, Medená 3, 816 01 Bratislava

dňa 20.06.2019 (štvrtok) o 09.00 hod.

Čítať viac…