Konkurzy Slovenská filharmónia

Zverejnené

22. 11. 2023 Konkurz do Slovenskej filharmónie – trubka

trubka foto: A Trizuljak

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orchestra Slovenská filharmónia

– na miesto 1. trubkára
so mzdou 1 290 € (Uvedená výška mzdy predstavuje minimálnu garantovanú sumu vzťahujúcu sa na uvedenú pozíciu, skutočná mzda bude upravená v závislosti od kvalifikácie a skúseností úspešného uchadzáča.).

dňa 22. novembra 2023 (streda) o 14.00 hod.

Konkurz sa uskutoční v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Medená 3, 816 01 Bratislava

Čítať viac…

Zverejnené

25. 10. 2023 Konkurz do Slovenskej filharmónie – tutti hráč v skupine viol

viola foto A Trizuljak

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orchestra Slovenská filharmónia

– na miesto tutti hráča v skupine viol

so mzdou 1290 € (Uvedená výška mzdy predstavuje minimálnu garantovanú sumu vzťahujúcu sa na uvedenú pozíciu, skutočná mzda bude upravená v závislosti od kvalifikácie a skúseností úspešného uchadzáča.)

Čítať viac…