Konkurzy Slovenská filharmónia


Konkurz do Slovenskej filharmónie – I. husle

SF Vyber sláčikových nástrojov © Photo A. Trizuljak_6

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orchestra Slovenská filharmónia

– na miesto tutti hráča v skupine I. huslí

s nástupnou mzdou 1200 € až 1 440 € (podľa dĺžky odbornej praxe).

Konkurz sa uskutoční v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Medená 3, 816 01 Bratislava

dňa 07. 12. 2022 (streda) o 14.30 hod. Čítať viac…