Slovenská filharmónia ponúka na prenájom reštauračné priestory

Bratislava Reduta

Slovenská filharmónia ponúka na prenájom reštauračné priestory.
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 22.11.2022

Podrobné informácie sú zverejnené na stránke registra ponúkaného majetku štátu.