Výročné správy

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2021 Na stiahnutie  [alternatívny link]
Verejný odpočet hospodárenia Slovenskej filharmónie za rok 2021 bude v utorok 26. mája 2021 o 14,00 hod. v Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie.

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2020 Na stiahnutie  [alternatívny link]

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2019 Na stiahnutie  [alternatívny link]

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2018 Na stiahnutie  [alternatívny link]

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2017 Na stiahnutie  [alternatívny link]

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016 Na stiahnutie  [alternatívny link]

Plnenie kontraktu so zriaďovateľom v roku 2015 Na stiahnutie  [alternatívny link]

Výročná správa za rok 2014 Na stiahnutie [alternatívny link]

Výročná správa za rok 2013 Na stiahnutie [alternatívny link]

Výročná správa za rok 2012 Na stiahnutie [alternatívny link]

Výročná správa za rok 2011 Na stiahnutie [alternatívny link]

Výročná správa za rok 2010 Na stiahnutie [alternatívny link]

Výročná správa za rok 2009 Na stiahnutie [alternatívny link]

Výročná správa za rok 2008 Na stiahnutie [alternatívny link]

Výročná správa za rok 2007 Na stiahnutie [alternatívny link]

Výročná správa za rok 2006 Na stiahnutie [alternatívny link]

Výročná správa za rok 2005 Na stiahnutie [alternatívny link]

Výročná správa za rok 2004 Na stiahnutie [alternatívny link]