Výročné správy

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2019 Na stiahnutie  [PDF]

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2018 Na stiahnutie  [PDF]

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2017 Na stiahnutie  [PDF]

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016 Na stiahnutie  [PDF]

Plnenie kontraktu so zriaďovateľom v roku 2015 Na stiahnutie  [PDF]

Výročná správa za rok 2014 K stiahnutiu [PDF]

Výročná správa za rok 2013 K stiahnutiu [PDF]

Výročná správa za rok 2012 K stiahnutiu [PDF]

Výročná správa za rok 2011 K stiahnutiu [PDF]

Výročná správa za rok 2010 K stiahnutiu [PDF]

Výročná správa za rok 2009 K stiahnutiu [PDF]

Výročná správa za rok 2008 K stiahnutiu [PDF]

Výročná správa za rok 2007 K stiahnutiu [PDF]

Výročná správa za rok 2006 K stiahnutiu [PDF]

Výročná správa za rok 2005 K stiahnutiu [PDF]

Výročná správa za rok 2004 K stiahnutiu [PDF]