Klub priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov SF je miestom pravidelného stretávania sa ľudí, ktorých spoločnou záľubou je hudba. Členovia Klubu sú priaznivcami nielen našej najvyššej hudobnej inštitúcie – Slovenskej filharmónie, ale so záujmom sledujú aj ostatné hudobné dianie doma i v zahraničí. Ťažiskom činnosti sú osobné stretnutia s významnými predstaviteľmi hudobného života na Slovensku. Pri besedách so skladateľmi, interpretmi, redaktormi hudobných vysielaní a muzikológmi majú členovia Klubu jedinečnú príležitosť dozvedieť sa také zaujímavosti z ich profesionálneho a osobného života, ktoré sa nedajú nájsť v žiadnych publikáciách ani programových bulletinoch. Ich pohľady na hudobné diela, na ich tvorbu, na interpretáciu, ako aj na mnoho ďalších faktorov, ktorých výsledkom je nezabudnuteľný zážitok z koncertov, sú veľmi zaujímavé a poučné, rozširujúce poznatky členov Klubu. Klub sa teší podpore vedenia Slovenskej filharmónie. Stretnutia sa uskutočňujú v priestoroch SF. Členovia majú určité výhody pri zaobstarávaní vstupeniek na koncerty SF.
Členstvo v Klube sa každoročne obnovuje na prvých dvoch stretnutiach Klubu v rámci novej koncertnej sezóny. Stretnutia Klubu sú raz za mesiac, vždy medzi 16.30 a 18.00 hod. Termín aktuálneho stretnutia, jeho program, je uvedený na plagátikoch pri pokladni SF týždeň pred stretnutím a v rovnakom termíne je aj na internetovej stránke SF (www.filharmonia.sk/category/klub-priatelov-slovenskej-filharmonie/). O termíne stretnutia Klubu sa môžete informovať tiež na telefónnom čísle 02/20792104.

RNDr. Vavrinec Szathmáry, CSc.
Predseda KPSF
tel. 00421/2/2079 2104
e-mail: vszathmary@chello.sk


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 14. júna 2017 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude

klaviristka
Sylvia Čápová-Vizváry

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3., 2. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 15. mája 2017 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude

violončelista
Juraj Alexander

Stretnutie bude v cvičebni SFZ,
vchod z Medenej ulice č. 3, 2. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 5. apríla 2017 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude

husľový virtuóz
Dalibor Karvay

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3., 2. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 8. marca 2017 o 16.30 hod.

na stretnutie so

SLOVENSKÝM KOMORNÝM ORCHESTROM
v Malej sále Slovenskej filharmónie.

Zídeme sa vo foyeri pred Malou sálou SF o 16.30 hod.
vchod z Medenej ulice č. 3, 2. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 8. februára 2017 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude

SPERGER DUO

Xénia Jarová klavír
a
Filip Jaro kontrabas

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3., 2. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 12. decembra 2016 od 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom o 17.00 hod. vystúpia žiaci

Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera
s koncertom

ADVENTNÉ INŠPIRÁCIE

venovaný členom Klubu priateľov SF

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3, 1. poschodie.

Informácia: Na tejto schôdzi bude od 16.30 hod. do 17.00 hod. posledná možnosť obnoviť si členstvo resp. prihlásiť sa za člena Klubu na koncertnú sezónu 2016 – 2017.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 9.novembra 2016 od 16.00 hod.

na prvé stretnutie v novej koncertnej sezóne 2016-2017,
ktorého hosťom o 17.00 hod. bude

dramaturg Slovenskej filharmónie
PhDr. Ivan Marton

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 2. poschodie.

Informácia:
Na tejto schôdzi sa bude od 16.00 hod. do 17.00 hod. obnovovať členstvo, alebo prihlasovať za členov Klubu na sezónu 2016-2017.


Informácia pre účastníkov autobusového zájazdu na koncert v Grafenegg-u

Vážení účastníci autobusového zájazdu na koncert v Grafenegg-u.

Dovoľujem si vám pripomenúť , že zájazd do Grafenegg-u na koncert Kolínskej filharmónie je vo štvrtok 8. septembra 2016.
Odchod autobusu je o 14.00 hod. z parkoviska pri Istropolise na Trnavskom mýte. Doporučujem prísť 15 minút skôr (o 13.45 hod.) aby som mohol skontrolovať účastníkov.

Nezabudnite si vziať so sebou

  •  Občiansky preukaz,
  •  doklad o zdravotnom poistení (každý si ho vybavuje osobne vo vlastnom záujme),
  •  teplé oblečenie, prípadne deku na večerné sedenie v prírodnom amfiteátri.

Na stretnutie sa teším,

RNDr. Vavrinec Szathmáry,
predseda Klub u priateľov SF

V Bratislave 31. augusta 2016

Kontakt:
tel: 02 207 92104
mobil: 0903 030 031 ; 0910534639
e-mail: vszathmary@chello.sk


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v utorok 10. mája 2016 od 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom o 17.00 hod. bude

šéfdirigent Slovenskej filharmónie
Emmanuel Villaume

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 4. apríla 2016 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude

skladateľ, profesor VŠMU
Vladimír Bokes

Stretnutie bude v skúšobni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3, 1. poschodie.