Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 5. apríla 2017 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude

husľový virtuóz
Dalibor Karvay

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3., 2. poschodie.