Klub priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov SF je miestom pravidelného stretávania sa ľudí, ktorých spoločnou záľubou je hudba. Členovia Klubu sú priaznivcami nielen našej najvyššej hudobnej inštitúcie – Slovenskej filharmónie, ale so záujmom sledujú aj ostatné hudobné dianie doma i v zahraničí. Ťažiskom činnosti sú osobné stretnutia s významnými predstaviteľmi hudobného života na Slovensku. Pri besedách so skladateľmi, interpretmi, redaktormi hudobných vysielaní a muzikológmi majú členovia Klubu jedinečnú príležitosť dozvedieť sa také zaujímavosti z ich profesionálneho a osobného života, ktoré sa nedajú nájsť v žiadnych publikáciách ani programových bulletinoch. Ich pohľady na hudobné diela, na ich tvorbu, na interpretáciu, ako aj na mnoho ďalších faktorov, ktorých výsledkom je nezabudnuteľný zážitok z koncertov, sú veľmi zaujímavé a poučné, rozširujúce poznatky členov Klubu. Klub sa teší podpore vedenia Slovenskej filharmónie. Stretnutia sa uskutočňujú v priestoroch SF. Členovia majú určité výhody pri zaobstarávaní vstupeniek na koncerty SF.
Členstvo v Klube sa každoročne obnovuje na prvých dvoch stretnutiach Klubu v rámci novej koncertnej sezóny. Stretnutia Klubu sú raz za mesiac, vždy medzi 16.30 a 18.00 hod. Termín aktuálneho stretnutia, jeho program, je uvedený na plagátikoch pri pokladni SF týždeň pred stretnutím a v rovnakom termíne je aj na internetových stránkach Slovenskej filharmónie. O termíne stretnutia Klubu sa môžete informovať tiež na telefónnom čísle 02/20792104.

RNDr. Vavrinec Szathmáry, CSc.
Predseda KPSF
tel. 00421/2/2079 2104
e-mail: vszathmary@chello.sk


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 20. februára 2019 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude
rektor Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici,
hudobný skladateľ

Prof. Egon Krák

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3., 3. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 17. decembra 2018 o 16.00 hod.

na

Adventný koncert,

ktorý pre členov Klubu priateľov SF pripravili žiaci

ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY ĽUDOVÍTA RAJTERA

Stretnutie bude v skúšobni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 19. novembra 2018 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude
dramaturg Slovenskej filharmónie

Juraj Bubnáš

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 24. októbra 2018 od 16.00 hod.

na prvé stretnutie v novej koncertnej sezóne 2018-2019.

Programom stretnutia bude:
od 16.00 do 17.00 hod. stručná informácia o činnosti KPSF,
obnovenie členstva a prihlasovanie sa za nového člena Klubu
na koncertnú sezónu 2018-2019.

O 17.00 hod. prídu medzi nás

šéfdirigent Slovenskej filharmónie
James Judd

a

nový dramaturg SF
Juraj Bubnáš

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3., 2. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 25. júna 2018 o 16.30 hod.

na záverečné stretnutie v koncertnej sezóne 2017-2018.
Hosťom na tomto stretnutí bude
dramaturg Slovenskej filharmónie

PhDr. Ivan Marton

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 21. mája 2018 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude
skladateľka a klaviristka

Ľubica Čekovská

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 16. apríla 2018 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude
hudobný skladateľ a flautista

Marek Piaček

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 14. marca 2018 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude
sólista, komorný hráč a člen orchestra SF
flautista

Tomáš Janošík

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 21. februára 2018 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom budú
členovia orchestra SF
manželia

Orsolya Kovács – violončelistka
a
Bálint Kovács – violista

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.