Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 14. júna 2017 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude

klaviristka
Sylvia Čápová-Vizváry

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3., 2. poschodie.