Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 11. decembra 2017 o 16.00 hod.

na stretnutie, na ktorom už tradične vystúpia žiaci

ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY
ĽUDOVÍTA RAJTERA
s

Adventným koncertom

venovaným členom Klubu priateľov SF

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.