Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 15. novembra 2017  o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťami budú

klaviristka
Hana Muchová
a violončelista
Pavol Mucha

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.