Fašiangové stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie usporiada dňa

17. januára 2018 (streda) od 15.30 hod.

v spoločenskej sále Strediska Kultúry, Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská ul. 21,

Fašiangové stretnutie

Klubu priateľov Slovenskej filharmónie
!!Vstupenkou je platný členský preukaz Klubu priateľov SF !!
(bude sa kontrolovať!).

Tešíme sa
na na vami napečené pečivo (slané, sladké), prípadne ovocie (môže byť aj v tekutom stave).
Nenoste darčeky do tomboly, ceny do tomboly zabezpečí Výbor Klubu priateľov SF.

Najdôležitejšou podmienkou účasti je však dobrá nálada a chuť spoločne si posedieť a zabaviť sa.

Informácie: tel. 02 20792104