Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 15. mája 2017 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude

violončelista
Juraj Alexander

Stretnutie bude v cvičebni SFZ,
vchod z Medenej ulice č. 3, 2. poschodie.