Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 16. októbra 2017 o 16.30 hod.

na prvé stretnutie v novej koncertnej sezóne 2017-2018.
Programom stretnutia bude informácia o činnosti KPSF, obnovenie členstva a prihlasovanie sa za nového člena Klubu
na koncertnú sezónu 2017-2018

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 2. poschodie.