Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 25. októbra 2017  o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťami budú

generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie
Marian Lapšanský,
klaviristka
Daniela Varínska
a jej manžel
Mikuláš Jelínek

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3., 2. poschodie.