Verejné obstarávanie do 30.06.2013

Zákazky s nízkou hodnotou: 2013

prieskum trhu:

Výzva na predkladanie ponúk:  Zabezpečenie krajčírskych služieb na ušitie šiat pre členky Slovenského filharmonického zboru.


I.štvrťrok 2013

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – 2012:

OZNÁMENIA O ZRUŠENÍ :

Oznámenie o zrušení -Koncertné krídlo

Oznámenie o zrušení – Právne služby

 

OZNÁMENIA O VÝSLEDKU VO:

Oznámenie o výsledku – Zabezpečenie ubytovania

Oznámenie o výsledku – Nábytok-zariadenie interiéru

Oznámenie o výsledku – Tlačiarenské Služby

Nadlimitné zákazky :

Oznámenie – Nábytok- Zariadenie interiéru

Podlimitné zákazky:

Podprahové zákazky:

Výzva na predkladanie ponúk – Hudobné nastroje – 3 časti

Výzva na predkladanie ponúk – Zvuková technika

ZsNH – prieskum trhu

Zákazky s nízkou hodnotou: 2012

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – 2011:

ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU:

PODPRAHOVE ZAKAZKY -2011

Výzva na predkladanie ponúk – Hudobné nástroje a ich časti

Výzva na predkladanie ponúk – Nepravidelná autobusová preprava pre SF

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – 2010:

ARCHÍV - verejné obstarávanie – 2009:

ARCHÍV - verejné obstarávanie – 2008:

ARCHÍV – výsledky verejného obstarávania – 2007:

ARCHÍV – výsledky verejného obstarávania – 2006: