10. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela

Hummel21

Víťazom 10. ročníka Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela sa stal Robert Bílý, Česká republika,
ktorému porota udelila Cenu za najlepšiu interpretáciu klavírneho Tria J. N. Hummela
2. miesto: Sunah Kim, Južná Kórea a Leo de María, Španielsko

Postupujúci do tretieho kola – finalisti:

Robert BÍLÝ, Česká republika
Sunah KIM, Južná Kórea
Leo de MARÍA, Španielsko

Poradie 2. kola:

Matouš ZUKAL, Česká republika
Sunah KIM, Južná Kórea
Jan WACHOWSKI, Poľsko
Zifan YE, Čína
Young Sun CHOI, Južná Kórea
Shinho LEE, Južná Kórea
Simon POPP, Nemecko
Robert BÍLÝČeská republika
Kaiwen ZHAO, Čína
Pavol PRAŽENICA, Slovensko
Boris UZUNOV, Bulharsko
Eliška TKADLČÍKOVÁ, Česká republika
Anastasiia CHZHAN, Rusko
Leo de MARÍA, Španielsko

Poradie 2. kola a videozáznamy: stream.filharmonia.sk 


Harmonogram súťaže

II kolo
Streda, 24. november 2021
Malá sála Slovenskej filharmónie
09.00 – 13.20
14.30 – 18.50

Štvrtok, 25. november 2021
Malá sála Slovenskej filharmónie
09.00 – 13.20
14.30 – 16.30
17.30 vyhlásenie výsledkov postupujúcich do III kola
(vstup na podujatie nie je možný)
Záznam z dnešného dňa si môžete pozrieť od 21.00 na stream.filharmonia.sk

III kolo
Piatok, 26. november 2021

Malá sála Slovenskej filharmónie
16.00 – 18.00 J. N. Hummel – Klavírne triá
Spoluúčinkujú Jozef Horváth – husle, Boris Bohó – violončelo
(vstup na podujatie nie je možný)
Priamy prenos III. kola odvysielame od 16.00 na stream.filharmonia.sk 

Sobota, 27. november 2021
Koncertná sála Slovenskej filharmónie
15.30 – 18.00 Koncerty s orchestrom
Spoluúčinkujú Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr – dirigent
Priamy prenos odvysielame od 15.30 na stream.filharmonia.sk
19.00 Slávnostné vyhlásenie laureátov, odovzdávanie cien a koncert víťazov
(vstup na podujatie nie je možný)

10. ročník – bulletin na stiahnutie


10. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela

člen Svetovej federácie medzinárodných hudobných súťaží
a Nadácie Alink-Argerich

competition.page.MemberofGBbloc      

s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Organizátori
Slovenská filharmónia

Prezident
Prof. Marian Lapšanský

Kontakt
Slovenská filharmónia
Medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela
Markéta Štefková
Medená 3, 816 01 Bratislava
Tel: + (421) 905 662165
e-mail: marketa.stefkova@filharmonia.sk
www.filharmonia.sk


JOHANN NEPOMUK HUMMEL

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), rodák z Bratislavy, bol počas svojho života považovaný za jedného z najväčších skladateľov a klaviristov Európy. Študoval u Mozarta, Albrechtsbergera, Salieriho a Haydna. Ako skladateľ stojí Hummel na rozhraní dvoch epoch. Jeho dielo zahŕňa prakticky všetky významné žánre na prelome 18. a 19. storočia (s výnimkou symfónie). Ako skladateľ vynikol Hummel predovšetkým v oblasti virtuóznej klavírnej hudby. Zo štylistického hľadiska spája Hummel prvky neskorého klasicizmu (za ktorého najvýznamnejšieho reprezentanta bol vo svojej dobe považovaný) s mnohými ranoromantickými prvkami. Hummel je tak predstaviteľom štýlu, ktorý rozvíja odkaz Clementiho, Mozarta a Beethovena a zároveň predznamenáva Schuberta, Mendelssohna, Chopina, raného Liszta a Schumanna.
Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela chce napomáhať aktívnemu pestovaniu odkazu tohto veľkého skladateľa a klavírneho virtuóza. Súčasne je želaním organizátorov napomôcť štartu koncertnej kariéry pozoruhodných mladých klaviristov.


Vzhľadom na situáciu spôsobenú pandémiou Covid-19 sa organizátori rozhodli pre zmenu pravidiel
10. ročníka Medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela.

 1. Lehota pre podanie prihlášok sa predlžuje do 30. júla 2021. Prihlášku stačí poslať elektronicky.
 2. Repertoár 1. kola je možné zmeniť najneskôr do 20. augusta 2021, 2. a 3. kola najneskôr do 28. októbra 2021.
 3. Výška zápisného poplatku je 50 €.
 4. 1. kolo prebehne online na základe vyhodnotenia videonahrávok s repertoárom (predvedeným spamäti), ktorý súťažiaci uvedie v prihláške.
 5. Súťažiaci sú povinní zaslať link na túto videonahrávku na adresu https://stream.filharmonia.sk/hummel2021/ najneskôr do 5. septembra 2021 23:59 GMT. Potvrdenie o prijatí nahrávky spĺňajúcej požadované parametre bude súťažiacim zaslané do 13. septembra 2021.
 6. Najneskôr do 6. októbra budú oznámené výsledky 1. kola. Najviac pätnásť súťažiacich postupujúcich do 2. kola sa prezenčne zúčastní ďalšej časti súťaže v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave.
 7. Príchod do Bratislavy bude v utorok 23. novembra 2021. Poradie súťažiacich sa určí žrebovaním o 18.00. V prípade neprítomnosti súťažiaceho žrebuje za neho pracovník Sekretariátu súťaže.
 8. 2. kolo bude prebiehať 24. – 25. novembra, vyhlásenie postupujúcich do finále sa uskutoční 25. novembra 2021 po skončení 2. kola súťaže.
 9. Do 3. kola súťaže (finále) postúpia traja súťažiaci. Finále prebehne v dňoch 26. – 27. novembra. Odchod z Bratislavy bude 28. novembra 2021.
 10. V prípade nepriaznivej pandemickej situácie 2. a 3. kolo súťaže prebehne bez divákov. Obe kolá budú streamované a k dispozícii na stránke stream.filharmonia.sk.
 11. Ostatné súťažné podmienky sa nemenia.

Podmienky súťaže

 1. Na súťaži sa môžu zúčastniť klaviristi všetkých národností narodení po 6. septembri 1989
 2. Po príchode do Bratislavy preukáže kandidát totožnosť a vek.
 3. Súťaž sa uskutoční v troch kolách.
 4. Celý program s výnimkou Hummelovho Tria sa musí hrať spamäti.
  V prípade vysokého počtu účastníkov je porota oprávnená skrátiť program I. kola.
 5. Pre 10. ročník medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela sú vypísané tieto hlavné ceny:
  1. cena Národnej Banky Slovenska 6.000 Eur (a tri koncerty v Slovenskej republike),
  2. cena 4.000 Eur,
  3. cena 2.000 Eur.
  Držitelia hlavných cien získajú súčasne titul laureáta súťaže. Porota môže udeliť i ďalšie osobitné ceny.
 6. Výsledky budú verejne vyhlásené po finále súťaže 27. novembra 2021 spolu so slávnostným odovzdávaním cien.
  Rozhodnutie poroty je konečné.
 7. Porota má právo neudeliť alebo zlúčiť ceny, okrem 1. ceny, ktorá je nedeliteľná.
 8. Súťažiaci súhlasí, že jeho vystúpenia budú zaznamenávané rozhlasom a televíziou a prenášané cez internet.
  Záznamy môžu byť použité k propagácii súťaže a jej laureátov na nekomerčnej báze.
 9. Súťažné vystúpenia sú neanonymné a prístupné verejnosti.
 10. Súťažiaci majú možnosť požiadať Sekretariát súťaže o rezerváciu ubytovania.

POŽADOVANÝ REPERTOÁR

1. kolo súťaže
a) jedna sonáta W. A. Mozarta
b) jedna etuda J. N. Hummela
c) jedna etuda F. Chopina z op. 10 (s výnimkou č. 3 a č. 6) alebo z op. 25 (s výnimkou č. 7)
d) jedna etuda F. Liszta, A. N. Skriabina, S. Rachmaninova alebo C. Debussyho
Časový limit 1. kola: 25 minút

2. kolo súťaže
Recitál zložený z diel najmenej dvoch štýlových období, zahŕňajúci významné dielo z obdobia romantizmu. Nesmie sa opakovať skladba z predchádzajúceho kola
Časový limit 2. kola: – min. 50, max. 60 minút

3. kolo súťaže
a) jedno z nasledovných klavírnych trií J. N. Hummela:
F dur op. 22, G dur op. 35, E dur op. 83, Es dur op. 96

b) jeden z nasledovných koncertov pre klavír a orchester:
W. A. Mozart: č. 24 c mol KV 491, č. 25 C dur KV 503, č.26 D dur 537, č. 27 B dur KV 595
L. van Beethoven: č. 1 C dur op. 15, č. 3 c mol op. 37, č. 4 G dur op. 58
J. N. Hummel: č. 2 a mol op. 85
F. Chopin: č. 2 f mol op. 21

POROTA

Predseda
Pavel Gililov 
Nemecko

Členovia
Eugen Indjić
Francúzsko / USA
Ivo Kahánek 
Česká republika
Marian Lapšanský Slovenská republika
Torleif Torgersen
Nórsko
Marcel Štefko
Slovenská republika

10. ročník na stiahnutie – prihláška