5. 6. 2024 Konkurz do Slovenskej filharmónie – tutti hráč v skupine 2. huslí

detail hry na husle

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orchestra Slovenská filharmónia

na miesto tutti hráča v skupine 2. huslí

so mzdou 1 290 € (Uvedená výška mzdy predstavuje minimálnu garantovanú sumu vzťahujúcu sa na uvedenú pozíciu, skutočná mzda bude upravená v závislosti od kvalifikácie a skúseností úspešného uchadzáča.)


Konkurz sa uskutoční v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Medená 3, 816 01 Bratislava

dňa 5. 6. 2024 (streda) o 14.00 hod.

Požadované vzdelanie: VŠ príslušného smeru.

Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na internetovej stránke www.filharmonia.sk.
Prihláseným uchádzačom bude pozvánka na konkurz a notový materiál zaslané e-mailom (na požiadanie poštou).

Prihlášky so stručným životopisom a umeleckým profilom zasielajte e-mailom na adresu alexandra.snadikova@filharmonia.sk  alebo písomne do 22. 05. 2024 na adresu:

Slovenská filharmónia
Medená 3
816 01 Bratislava


Podmienky
konkurznej hry uchádzačov na miesto
tutti hráča v skupine 2. huslí v Slovenskej filharmónii

1. Klasický koncert:

W. A. Mozart
– Husľový koncert č. 4 D dur KV 218
1. časť s kadenciou
alebo
– Husľový koncert č. 5 A dur KV 219
1. časť s kadenciou

2. Romantický koncert / 20. storočie:

L. van Beethoven
– Husľový koncert D dur, op. 61 – 1. časť s kadenciou (Joachim, alebo D.Oistrach)
alebo
F. Mendelssohn
– Husľový koncert e mol, op. 64 – 1. časť s kadenciou
alebo
J. Brahms
– Husľový koncert D dur, op. 77 – 1. časť s kadenciou
alebo
P. I. Čajkovskij
– Husľový koncert D dur, op. 35 – 1. časť s kadenciou
alebo
J. Sibelius
– Husľový koncert d mol, op. 47 – 1. časť s kadenciou
alebo
A. Dvořák
– Husľový koncert a mol, op. 53 – 1. časť
alebo
S. Prokofiev
– Husľový koncert č. 1 D dur, op. 19 – 1. časť

3. Orchestrálne party:

1. R. Strauss
– Don Juan, op. 20 – 1. strana

2. W. A. Mozart
– Symfónia č. 39 KV 543 – 4. časť, od začiatku po takt 42, od taktu 105 do konca

3. B. Smetana
– Vltava – od č. 29 po 3 takty po č. 33

4. B. Smetana
– Šárka – 1. strana

5. P. I. Čajkovskij
– Koncert pre husle a orchester D dur – 3. časť, takty 540 – 564

6. B. Bartók
– Koncert pre orchester – 1. časť, takty 51 – 135

7. S. Prokofiev
– Rómeo a Júlia – Tybaltova smrť, č. 70 – 78

8. R. Schumann
– Symfónia č. 2 – 2. časť, Scherzo

9. J. Brahms – Symfónia č. 1
– 1. časť, takty 41 – 70, 78 – 105
– 4. časť, takty 92 – 132

10. J. Brahms – Symfónia č. 4
– 3. časť, takty 1 – 44, 199 – 237
– 4. časť– od písmena B po písmeno D

Klavírny sprievod zabezpečí SF. Uchádzač si môže na svoje náklady zabezpečiť klavírny sprievod aj sám.

Pre pozíciu tutti hráča v skupine 2. huslí kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.