10. 06. 2024 Konkurz do Slovenskej filharmónie – trúbka

trubka

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orchestra Slovenská filharmónia

– na miesto 1. trubkára
so mzdou 1 290 € (Uvedená výška mzdy predstavuje minimálnu garantovanú sumu vzťahujúcu sa na uvedenú pozíciu, skutočná mzda bude upravená v závislosti od kvalifikácie a skúseností úspešného uchadzáča.).

Konkurz sa uskutoční v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Medená 3, 816 01 Bratislava

dňa 10. júna 2024 (pondelok) o 14.30 hod.

Požadované vzdelanie: VŠ príslušného smeru.

Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na internetovej stránke www.filharmonia.sk.
Prihláseným uchádzačom bude pozvánka na konkurz a notový materiál zaslané e-mailom (na požiadanie poštou).

Prihlášky so stručným životopisom a umeleckým profilom zasielajte e-mailom na adresu alexandra.snadikova@filharmonia.sk alebo písomne do 27. 05. 2024 na adresu:

Slovenská filharmónia
Medená 3
816 01 Bratislava


Podmienky konkurznej hry uchádzačov na miesto
1. trubkára v Slovenskej filharmónii


Prvé kolo:

Sólový koncert:

J. Haydn:

Koncert pre trúbku a orchester Eb dur – 1. časť s kadenciou. (Koncert je možné hrať len na trúbku v Bb ladení).

Orchestrálne party:

A. Dvořák:

Symfónia č. 8

A. Dvořák:

Symfónia č. 9

M. P. Musorgskij:

Obrázky z výstavy (Promenáda)

Druhé kolo:

H. F. Tomasi:

Koncert pre trúbku a orchester – 1. časť

Orchestrálne party:

M. P. Musorgskij:

Obrázky z výstavy (6. Samuel Goldenberg a Schmuÿle)

M. Ravel:

Koncert pre klavír a orchester G dur

R. Strauss:

Alpská symfónia

G. Mahler:

Symfónia č. 5

D. Šostakovič:

Symfónia č. 1

N. Rimskij-Korsakov:

Šeherezáda

A. Dvořák:

Slovanský tanec č. 9

S.  Prokofiev:

Rómeo a Júlia

I. Stravinskij:

Petruška

Klavírny sprievod zabezpečí SF. Uchádzač si môže na svoje náklady zabezpečiť klavírny sprievod aj sám.

Pre pozíciu miesto 1. trubkára kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.