12. 6. 2023 Konkurz do Slovenskej filharmónie – trubka

trumpet_player_trumpet_musician_222960

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orchestra Slovenská filharmónia

– na miesto 1. trubkára
s nástupnou mzdou 1 200 € až 1 440 € podľa dĺžky odbornej praxe).

dňa 12. júna 2023 (pondelok) o 14.00 hod.

Konkurz sa uskutoční v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Medená 3, 816 01 Bratislava

Požadované vzdelanie: VŠ príslušného smeru.

Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na internetovej stránke www.filharmonia.sk.
Prihláseným uchádzačom bude pozvánka na konkurz a notový materiál zaslané e-mailom (na požiadanie poštou).

Prihlášky so stručným životopisom a umeleckým profilom zasielajte e-mailom na adresu alexandra.snadikova@filharmonia.sk alebo písomne do 29. 05. 2023 na adresu:

Slovenská filharmónia
Medená 3
816 01 Bratislava

Slovenská filharmónia poskytne uchádzačom klavírny sprievod (ladenie 442);
Uchádzači si môžu na svoje náklady zabezpečiť vlastný klavírny sprievod.

Mgr. art. Marián Turner
generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie


Podmienky
konkurznej hry uchádzačov na miesto
1. trubkára v Slovenskej filharmónii


Prvé kolo:

J. Haydn:

Koncert pre trúbku a orchester Eb dur, prvá časť s kadenciou. (Koncert je možné hrať len na trúbku v Bb ladení).

A. Dvořák:

Symfónia č. 9

O. Respighi:

Rímske pínie

M. Ravel:

Klavírny koncert G dur

Druhé kolo:

H. F. Tomasi:

Koncert pre trúbku a orchester, prvá časť

R. Strauss:

Alpská symfónia

G. Mahler:

Symfónia č. 5

A. Dvořák:

Symfónia č. 8

M. P. Musorgskij:

Obrázky z výstavy

D. Šostakovič:

Symfónia č. 1

N. R. Korsakov:

Šeherezáda

A. Dvořák:

Slovanský tanec č. 9

S.  Prokofiev:

Rómeo a Júlia

I. Stravinskij:

Petruška

Klavírny sprievod zabezpečí SF. Uchádzač si môže na svoje náklady zabezpečiť klavírny sprievod aj sám.

Pre pozíciu miesto 1. trubkára kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.