Nezaradené


Slovenská filharmónia

je príspevkovou organizáciou v kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a je v zmysle Smernice MK SR č. 3/2012 o centrálnom verejnom obstarávaní v rezorte kultúry, vydanom pod č. MK-1790/2012-100/8082 zapojená do Plánu centrálneho rezortného verejného obstarávania.


BESEDA s Emmanuelom Villaumom po piatkovom koncerte

SEN_7301

Vážení návštevníci koncertov Slovenskej filharmónie,

srdečne vás pozývame na stretnutie s Emmanuelom Villaumom, po rozlúčkovom koncerte na poste šéfdirigenta SF, v piatok 20. mája 2016.

Stretnutie  sa uskutoční 10 minút po piatkovom koncerte vo foyeri Slovenskej filharmónie.


Klavírny recitál v REDUTE

Christopher Hinterhuber (website)

V utorok 15. marca bude hosťom bratislavskej Reduty významný rakúsky klavirista Christopher Hinterhuber, víťaz mnohých klavírnych súťaží okrem iného v Lipsku, Saarbrückene, Pretórii, Zürichu a vo Viedni.  Čítať viac…