Slovenská filharmónia

je príspevkovou organizáciou v kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a je v zmysle Smernice MK SR č. 3/2012 o centrálnom verejnom obstarávaní v rezorte kultúry, vydanom pod č. MK-1790/2012-100/8082 zapojená do Plánu centrálneho rezortného verejného obstarávania.