Festival Epoché pokračuje dvoma koncertmi v Slovenskej filharmónii

epoche2016

Začiatkom novembra odštartovala v Bratislave najrozsiahlejšia prehliadka slovenského hudobného umenia Epoché-Nová slovenská hudba 2016. Počas festivalu je pripravených 28 koncertov vo viacerých koncertných priestoroch. Dva z nich sa tento týždeň uskutočnia v Slovenskej filharmónii – v stredu 9. a vo štvrtok 10. novembra 2016.  

Prvý z koncertov , v stredu 9. novembra nesie názov Musica per orchestra d’archi / Nová slovenská hudba, zaznie v interpretácii  Slovenského komorného  orchestra s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom. Na programe sú diela Dušana Martinčeka (1936 – 2006) Passacaglia pre sláčikový orchester (1965), slovenského organistu, dirigenta a skladateľa žijúceho v Belgicku Jána Valacha (1925) B-A-C-H – obrázky zo života pre sláčikový orchester (2012), ktorú skladateľ venoval komornému orchestru a umeleckému vedúcemu E. Danelovi. Nasledovať bude dielo Zdenka Mikulu (1916 – 2012)  Ave Eva, variácie na vlastnú tému pre sláčikový orchester (1975), ktorú skladateľ venoval  svojej manželke, Štyri skladby pre sláčiky (1964)    Michala Vileca (1902 – 1979) a v premiére bude uvedené dielo nedávno zosnulého  Ladislava Kupkoviča (1936 – 2016) Sinfonietta pre sláčikový orchester (2016), ktorú skladateľ venoval Slovenskému komornému orchestru.

Vo štvrtok 10. novembra sa festival presunie z Malej sály Slovenskej filharmónie  do Koncertnej siene.  Tretí Mimoriadny koncert uvedie Slovenská filharmónia  s poľským dirigentom Szymonom Bywalcom. Sólistami večera budú klaviristi IvanDiana Buffa a  koncertný majster skupiny violončiel orchestra Slovenská filharmónia Ján Slávik. Na koncerte vystúpi aj popredný slovenský herec Dušan Jamrich v úlohe recitátora. Na programe zaznejú diela  Jána Zimmera  (1926 – 1993)  Concerto grosso pre dva klavíry a sláčikový orchester, op. 7 (1951) a Passacaglia a fúga, symfonická báseň pre recitátora a veľký orchester   Jána Cikkera (1911 – 1989) Vojak a matka (Boj)  op. 21 (1943), ktorú  skomponovaná na predlohu básne  Andreja Žarnova O vojakovi, ktorý chytil hviezdu. Symfonická báseň Vojak a matka zaznie na  koncerte  v obnovenej premiére po 72 rokoch. Program doplní dielo Jozefa Kolkoviča (1957) Operation Songbird pre violončelo a orchester (2016), ktoré zaznie v premiére. Skladateľ o ňom napísal: „Operation Songbird je niečo medzi violončelovým koncertom a symfonickou básňou. Sólové violončelo tu je často stredobodom pozornosti a v tom zmysle má skladba charakter koncertu. Operation Songbird vďačí za svoju existenciu violončelistovi

Jánovi Slávikovi, ktorého muzikalitu a profesionalitu už obdivujem dlhé roky.“

Na záver filharmonici uvedú dielo slovenskej skladateľky žijúcej vo Viedni Jany Kmiťovej (1976) Postranné myšlienky pre veľký orchester (2014 – 2015), ktorá o skladbe uviedla:  „Skladbu Postranné myšlienky som začala písať počas ročného štátneho štipendia rakúskeho ministerstva kultúry v roku 2014 a dokončila na objednávku Slovenskej filharmónie v roku 2015. Ide o trojčasťovú skladbu, ktorá na hráčov i na dirigenta kladie tie najvyššie nároky.“

Oba koncerty  začnú o 19.00 h.