Verejný odpočet výročnej správy SF za rok 2017

50 SF Chlapcensky zbor 20 12 2015 © Jan Lukas

Vážená pani/Vážený pán dovoľujeme si Vás pozvať na verejný odpočet výročnej správa Slovenskej filharmónie za rok 2017,

ktorý sa uskutoční v stredu 30. 5. 2018 o 14,00 h 

v Slovenskej filharmónii,

vo Filharmonickom klube na Medenej ulici č. 3

Výročná správa je na internetovej stránke MK SR:

http://www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva/verejne-odpocty/verejne-odpocty-2017-329.html

 Výročná správa je na internetovej stránke organizácie:

http://www.filharmonia.sk/o-nas/dokumenty/dokumenty-2/vyrocne-spravy/