OZNAM o ZRUŠENÍ KONCERTOV

20190307-DE6-Dvořák-Schumann-Martinů-450x300

Vážení návštevníci koncertov,

Zakúpené vstupenky na ZRUŠENÉ koncerty cyklu D,E , 7. a 8. marca môžete vrátiť v Pokladnici Slovenskej filharmónie.

Zakúpené vstupenky na ZRUŠENÉ koncerty cyklu D,E , 7. a 8. marca môžete vrátiť v Pokladnici Slovenskej filharmónie, v budove Reduty, na námestí E. Suchoňa v Bratislave, do piatku 29. marca 2019. Abonentom cyklov daných koncertov bude vrátená alikvotná čiastka z ceny abonentky. Vstupenky zakúpené v sieti Ticketportal je možné vrátiť len na predajných miestach tejto siete.

Ďakujeme vám za porozumenie.

Slovenská filharmónia