Sezónny príhovor GR

marian_lapsansky

Vážení koncertní návštevníci,

na prahu nadchádzajúcej 68. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie sa vám znova prihováram a úprimne vás v mene našich troch umeleckých súborov pozdravujem. Verím, že vás bohatá a rozmanitá programová ponuka našej novej sezóny zaujme rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, a že nám svoju poslucháčsku priazeň za chováte po celý čas jej trvania. Netreba hádam zdôrazňovať, že spokojnosť filharmonického návštevníka, jeho vďačné a v prevažnej väčšine kladné reakcie stoja v popredí nášho celoročného umeleckého snaženia.
Iste neuniklo vašej pozornosti, že impozantná budova našej Reduty sa v týchto mesiacoch stala dejiskom slovenského predsedníctva v Rade EÚ, miestom, kde sa odohrávajú medzinárodné politické a spoločenské stretnutia na najvyššej úrovni. Skutočnosť, že sa sídlo našich umeleckých aktivít v druhej polovici roka zmenilo na hlavný či najviac vyhľadávaný objekt Európy, a že po jeho chodbách sa pohybujú vrcholní európski politici, nás napĺňa pocitom hrdosti a radosti. Architektonický klenot nášho hlavného mesta si túto pozornosť medzinárodného spoločenstva, najmä po nedávnej rekonštrukcii, dozaista zaslúžil.
Po siedmich rokoch, vrchovato naplnených intenzívnou umeleckou prácou, ukončil Emmanuel Villaume svoje pôsobenie na poste šéfdirigenta Slovenskej fi lharmónie. Je nesporné, že si ako výrazná a charizmatická osobnosť od prvých chvíľ získal sympatie nášho koncertného publika a v priebehu svojho obdobia pozdvihol kvalitu orchestra na markantne vyššiu interpretačnú úroveň. V nadchádzajúcej koncertnej sezóne budeme pôsobiť bez nominovaného šéfdirigenta, pričom jeho pracovné povinnosti si rozdelia naši stáli hosťujúci dirigenti Leoš Svárovský a Rastislav Štúr.
A teraz už k programovej zostave novej sezóny. Aj v nej privítame pozoruhodné dirigentské a sólistické osobnosti, ich počet oproti predchádzajúcim rokom ešte vzrastie. Bonbónikom sezóny bude bezpochyby hosťovanie svetoznámeho maestra Bertranda de Billyho, ktorý sa za dirigentským pultom SF objaví po prvýkrát. Aj ďalší majstri taktovky sľubujú nevšedné hudobné zážitky: velikánov ako Muhai Tang, Ilan Volkov, Ion Marin či Vladimir Fedosejev netreba verejnosti osobitne predstavovať, obdivovatelia nášho Juraja Valčuhu si prídu na svoje pri koncertnom uvedení Straussovej opery Elektra a náš designovaný dirigentský šéf James Judd sa ešte pred svojím nástupom do funkcie uvedie dvojicou zaujímavých koncertov. Aj v tejto sezóne, v súlade s dramaturgickým zámerom, dáme priestor ženskej dirigentke – mladej kórejskej maestre Eun Sun Kim. Sezónu uzavrie Emmanuel Villaume, pokračujúci v uvádzaní Mahlerových symfónií. Z inštrumentálnych sólistov treba spomenúť britskú pianistickú legendu Paula Lewisa, mladého talianskeho virtuóza Filippa Goriniho – víťaza minuloročnej Beethovenovej klavírnej súťaže v Bonne, fenomenálnu víťazku varšavskej súťaže F. Chopina Yuliannu Avdeevu, huslistov Ilyu Gringoltsa, Andreya Baranova či koncertného majstra Berlínskych fi lharmonikov Daishina Kashimota, britskú perkusionistku Dame Evelyn Glennie a mnohých ďalších. Reflektujeme aj jubileá – deväťdesiatky sa dožíva nestor slovenských skladateľov Ladislav Burlas, výročie majú už nežijúci Ján Zimmer, Ivan Hrušovský a Ivan Parík. Spomínať budeme aj na Ladislava Kupkoviča, ktorý nás krátko po oslavách svojej osemdesiatky náhle opustil. V ponuke je toho dosť, treba si vybrať a prísť. Hudba nadľahčuje, ako hovorí klasik. Čakáme vás.
.

Prof. Marian Lapšanský,
generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie