Sezónny príhovor GR

marian_lapsansky

Vážení návštevníci, priaznivci slovenskej filharmónie,

rád by som vás na prahu našej jubilejnej koncertnej sezóny úprimne pozdravil a zaželal vám, aby ste v našich priestoroch počas nadchádzajúcich mesiacov zažili veľa krásnych a hodnotných umeleckých zážitkov. Slovenská filharmónia vstupuje otváracími koncertmi v októbri 2018 do sedemdesiateho roku svojej existencie. V živote človeka je to vek, keď začína bilancovať a sumarizovať dobré i horšie obdobia. Aj kultúrna inštitúcia prežíva periódy, keď sa jej v prajných spoločenských podmienkach darí vrchovato napĺňať vytýčené ciele, ale zároveň aj časové úseky, keď je nútená prekonávať nepriazeň dejinného vývoja. Slovenská filharmónia prešla v priebehu uplynulých rokov obojím a je šťastím pre dnešné generácie, že sa už tri desaťročia rozvíja a pracuje slobodne.
Náš súčasný šéfdirigent James Judd sa v predchádzajúcej sezóne aktívne ujal svojich povinností a novým rozsadením orchestra v priebehu niekoľkých mesiacov zdokonalil zvukový obraz telesa. Cieľavedomou koncepčnou prácou nadviazal na úsilie svojho predchodcu Emmanuela Villauma, svoj širokospektrálny dirigentský naturel prenikavo uplatnil pri štúdiu skladieb rôznych štýlových období a svoju pozornosť s veľkým zaujatím zacielil aj na pôvodnú domácu orchestrálnu tvorbu, ktorá sa postupne stáva jedným z pilierov jeho interpretačného profilu. Dôkazom týchto slov je aj veľkolepé uvedenie Suchoňovej kantáty Žalm zeme podkarpatskej na záverečnom koncerte tohoročnej Pražskej jari, ktoré sa stretlo s nadšeným prijatím u obecenstva i odbornej kritiky. Pri stálych hosťujúcich dirigentoch SF dochádza od novej sezóny k zmene: namiesto Leoša Svárovského, dlhoročného hosťa a verného priaznivca nášho orchestra, zaujme jeho pozíciu Petr Altrichter. Spomedzi ďalších majstrov taktovky, ktorí zavítajú za dirigentský pult SF, treba predovšetkým spomenúť nášho hviezdneho rodáka Juraja Valčuhu, renomovaného kazašského hosťa Alana Buribayeva, charizmatického nórskeho umelca Eivinda Gullberga Jensena či Taliana Paola Carignaniho. Po troch rokoch sa do filharmónie vracia aj prominentný nemecký dirigent Jun Märkl s programom zostaveným z diel francúzskej hudobnej proveniencie. Medzi klaviristami privítame Elisabeth Leonskuju, talentovaného Brita Benjamina Grosvenora, brilantného španielskeho virtuóza Javiera Perianesa i znamenitého Vadyma Kholodenka. Osviežením pre naše publikum bude vystúpenie technicky zdatného Nemca Freddyho Kempfa. Príležitosť predstaviť sa dostanú aj domáci klaviristi Ladislav Fančovič, Jordana Palovičová, Marcel Štefko a Miki Skuta. Milovníci sláčikových nástrojov dozaista privítajú účinkovanie českých huslistov Ivana Ženatého a Jana Mráčka, víťazky súťaže Pražskej jari Olgy Šroubkovej či americkej nádeje Stephena Waartsa. Priaznivci violončelovej hry si zasa prídu na svoje pri hre mladej francúzskej sólistky Camille Thomas a jej krajanky Ophélie Gaillard. Atraktívnym projektom bude tiež predveľkonočný mimoriadny koncert, na ktorom Juraj Kukura bude za sprievodu SF a SFZ čítať texty z Biblie. A k tomu tradičné vianočné koncerty, silvestrovský, novoročný koncert a obľúbené melódie filmovej hudby. Je teda na čo sa tešiť.

Prof. Marian Lapšanský,
generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie