Sezónny príhovor GR

marian_lapsansky

Vážení návštevníci, priaznivci slovenskej filharmónie,
vítam vás na prahu novej 71. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie, v ktorej pokračujeme v osvedčených koncertných cykloch. Sú naplnené hudobnými novinkami, ale ponúkajú aj známe a obľúbené tituly, ktoré zaznejú v interpretácii domácich telies a mnohých hosťujúcich umelcov. V úvode novej sezóny doznieva tá predchádzajúca – jubilejná. Otváracie koncerty Slovenskej filharmónie, 24. a 25. októbra, sú zároveň slávnostnými koncertmi k 70. výročiu založenia Slovenskej filharmónie. Pri zrode orchestra nesmieme opomenúť dve umelecké osobnosti – Václava Talicha a Ľudovíta Rajtera, pod taktovkou ktorého zaznel prvý koncert profesionálneho symfonického telesa 27. októbra 1949. Slávnostné koncerty pripomínajúce sedem desaťročí existencie orchestra zaznejú pod vedením šéfdirigenta Jamesa Judda. Sedemdesiat rokov pre orchester znamená úctyhodnú umeleckú históriu. Na rozdiel od nás, obyčajných smrteľníkov, orchestre s pribúdajúcimi rokmi nestarnú, ale s nástupom každej ďalšej generácie sa v nich obnovuje mladícky elán, ideály, radosť z muzicírovania a nadšenie z nových výziev. A pretože tento proces prebieha vo všetkých umeleckých súboroch Slovenskej filharmónie, verím, že nás čaká pekná sezóna, plná výborných výkonov a úchvatných hudobných diel. Zárukou toho je nielen šéfdirigentJames Judd, ale tiež ďalší zahraniční hostia – domácemu publiku dobre známi dirigenti ako Wayne Marshall, George Pehlivanian, Daniel Raiskin, Darrell Ang či Fabrizio Ventura. Sme poctení, že spolupráca nášho orchestra pokračuje aj s Jurajom Valčuhom a Petrom Altrichterom. Svoj dirigentský debut so Slovenskou filharmóniou v tejto sezóne absolvuje napríklad talentovaný španielsky dirigent Pablo González, aktuálne nastupujúci na post šéfdirigenta Symfonického orchestra Španielskeho rozhlasu, a tiež Jacek Kaspszyk, umelecký riaditeľ Varšavskej filharmónie. Zo sólistov rád spomeniem klaviristov Alexeia Volodina, Stephena Hougha, Hinricha Alpersa či Ivana Klánského, huslistov Svetlina Rousseva, Benjamina Schmida a Dalibora Karvaya, violončelistu Alexeya Zhilina, kontrabasistu Romana Patkoló, hornistu Radka Baboráka či klarinetistu Pabla Barragána. Sme radi, že v nadchádzajúcej sezóne nás svojou účasťou poctia aj špičky domáceho vokálneho umenia ako Simona Houda-Šaturová, Jana Kurucová a Štefan Kocán. Dramaturgickým obohatením bude určite veľké oratórium Edwarda Elgara Gerontiov sen pre sóla, zbor a orchester, práve tak ako Dariačangin sad Vladimíra Godára či oratórium Raj a Peri Roberta Schumanna alebo Symfónia č. 2 Es dur bratislavského rodáka Franza Schmidta. V premiére okrem iného zaznejú diela slovenských skladateľov Petra Zagara a Iris Szeghy. Dramaturgickú ponuku doplnia tradičné vianočné koncerty, silvestrovský a novoročný koncert a nebudú chýbať ani obľúbené melódie filmovej hudby. Programová ponuka je pestrá. Verím, že opäť naplní očakávania našich stálych abonentov a bude potešením a inšpiráciou pre všetkých, ktorí prídu na koncerty v sezóne 2019/2020. Teším sa na spoločné stretnutia v bratislavskej Redute.

Prof. Marian Lapšanský,
generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie