Sezónny príhovor GR

Prof. Marian Lapšanský

Vážení priaznivci slovenskej filharmónie,
začiatok 72. koncertnej sezóny nás zastihol v pomerne neistých časoch. Máme za sebou náročné mesiace roka 2020, kedy príchod koronavírusu zo dňa na deň zmenil režim našich životov a zároveň nás aj vás, hudbymilovné bytosti, obral o možnosť tvoriť hudbu a navštevovať koncerty. Po vytúženom uvoľnení prísnych opatrení dnes môžeme dúfať, že koncertnú sezónu 2020/2021 otvoríme bez zásadných reštrikcií, no Damoklov meč príchodu novej vlny pandémie ostáva nad nami. Aj preto vás prosíme o zodpovedný prístup a rešpektovanie pravidiel, ktoré budú platiť aj v budove bratislavskej Reduty.
Verím, že máme pred sebou peknú sezónu, naplnenú koncertmi so špičkovými umelcami a hodnotnými dielami. Na začiatku sezóny sa svojej funkcie ujíma nový šéfdirigent Slovenskej filharmónie, Daniel Raiskin. Tento rodák z Petrohradu, trvalo žijúci v Amsterdame, nie je bratislavskému publiku neznámy. Som presvedčený, že nadviaže na svoje predošlé úspešné spolupráce so Slovenskou filharmóniou doma i v zahraničí a jeho umelecké vedenie orchestra prinesie ďalší stupeň jeho rastu. Rád by som na tomto mieste poďakoval za obetavú službu aj jeho predchodcovi Jamesovi Juddovi, ktorý z dôvodu celkovej situácie na jar tohto roka prišiel o svoje posledné koncerty na poste šéfdirigenta. Sme preto radi, že sa k nášmu orchestru v priebehu nadchádzajúcej sezóny bude môcť ešte niekoľkokrát vrátiť. Rovnako nás teší, že sa na koncertoch Slovenskej filharmónie predstavia aj ďalší bývalí šéfdirigenti – Emmanuel Villaume a Peter Feranec. Z radu dirigentských osobností, ktoré nás poctia svojou opätovnou návštevou, by som spomenul Iona Marina, Juna Märkla, Ralfa Weikerta, Georgea Pehlivaniana, Petra Altrichtera, Łukasza Borowicza, Charlesa Olivieriho-Munroea, Adriana Prabavu, Leoša Svárovského, Rastislava Štúra a Petra Breinera. Po prvýkrát sa s naším orchestrom predstaví japonský dirigent Junichi Hirokami a tiež Gábor Káli, jeden z najvýraznejších maďarských dirigentov mladšej generácie. Spomedzi domácich dirigentov čaká debut so Slovenskou filharmóniou už v domácom kontexte dobre etablované mená – Martina Leginusa a Ondreja Olosa. Spomedzi pozvaných sólistov rád spomeniem huslistov Vadima Gluzmana, Akiko Suwanai, Sophiu Jaffé, Simone Lamsma a mladý český talent Juliu Svěcenú, klaviristov Alexandra Gadjieva, Claire Huangci, Zoltána Fejérváriho a Benjamina Grosvenora, violončelistu Alexandra Ramma, klarinetistu Pabla Barragána, fagotistu Jana Hudečka či mladého slovenského trubkára Stanislava Masaryka, ktorý aktuálne nastupuje na post 1. hráča Českej filharmónie. V rámci vokálno-symfonických diel sa popri našom vynikajúcom Slovenskom filharmonickom zbore predstavia aj vokálni sólisti ako Simona Houda Šaturová, Olesya Petrova, Mária Porubčinová, Pavol Bršlík, Aleš Briscein, Terézia Kružliaková, Jozef Benci, Peter Mikuláš či Peter Kellner. Medzi dramaturgické akcenty sezóny bude patriť 110. výročie narodenia Jána Cikkera a začiatok dvojitého jubilea Igora Stravinského (50 rokov od úmrtia v roku 2021 a 140. výročia narodenia v roku 2022), ktoré si pripomenieme na viacerých koncertoch. Udalosťou sezóny bude aj hosťovanie Gustav Mahler Jugendorchester, orchestra zloženého z najlepších mladých hráčov Európy, ktorý sa v Bratislave predstaví s dirigentskou hviezdou súčasnosti Danielem Gattim. Nebudú chýbať tradičné koncerty na Vianoce, Silvestra a Nový rok, ako aj obľúbené koncerty filmovej hudby a koncerty pre mladých. V neposlednom rade by som rád pripomenul, že aktuálna koncertná sezóna je tiež jubilejnou pre jedno z telies SF – Slovenský komorný orchester, ktorý vznikol v jeseni 1960 a vo februári 1961 odohral svoj prvý verejný koncert. Symbolicky si ho pripomenieme slávnostným koncertom vo februári 2021.
Programová ponuka je teda pestrá. Verím, že si v nej každý nájde to svoje. Teším sa na spoločné stretnutia v Redute.

Prof. Marian Lapšanský,
generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie