Konkurz do Slovenskej filharmónie

SF Vyber sláčikových nástrojov © Photo A. Trizuljak_6

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orchestra Slovenská filharmónia na miesto
tutti hráča v skupine huslí, dňa 30. 05. 2018 


Konkurz sa uskutoční v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Medená 3, 816 01 Bratislava

dňa 30. 05. 2018 (streda) o 14.30 hod.

Požadované vzdelanie: VŠ príslušného smeru.

Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na internetovej stránke www.filharmonia.sk.
Prihláseným uchádzačom bude pozvánka na konkurz a notový materiál zaslané e-mailom (na požiadanie poštou).

Prihlášky so stručným životopisom a umeleckým profilom zasielajte e-mailom na adresu alexandra.snadikova@filharmonia.sk  alebo písomne do 16. 05. 2018 na adresu:

Slovenská filharmónia
Medená 3
816 01 BratislavaPodmienky
konkurznej hry uchádzačov na miesto
tutti hráča v skupine huslí

Prvé kolo:

a) W. A. Mozart: husľový koncert 1. časť s kadenciou

– Koncert D dur KV 218
alebo
– Koncert A dur KV 219

b) husľový koncert 1. časť s kadenciou z obdobia romantizmu a 20. storočia
(len S. Prokofiev)

Môže byť aj
L. van Beethoven – Koncert D dur, op. 61 – 1. časť s kadenciou
(Joachim, alebo D.Oistrach)

c) J. S. Bach jedna časť zo sólových Sonát a Partit

Druhé kolo:

1. R. Strauss
Don Juan , symfonická báseň, op. 20 – 1. strana

2. W. A. Mozart
Symfónia č. 39
– 4. časť – od začiatku po takt 42; od taktu 105 do konca

3. B. Smetana
Vltava – č. 29 – 3 takty po č. 33

4. B. Smetana
Šárka – 1. strana

5. P.I.Čajkovskij
Koncert pre husle a orchester D dur
– 3. časť – takty 540-564

6. B. Bartók
Koncert pre orchester
– 1. časť – č. 51 – 135

7. S. Prokofiev
Rómeo a Júlia
– Tybaltova smrť – č. 70 – 78

8. R. Schumann
Symfónia č. 2 Scherzo

9. J. Brahms
Symfónia č. 1
– 1. časť – takty 41-70; 78-105
– 4. časť – takty 92-132

10. J. Brahms
Symfónia č. 4
– 3. časť – od začiatku po písmeno B, takty 199-237
– 4. časť – od písmena B po písmeno D

Klavírny sprievod zabezpečí SF. Uchádzač si môže na svoje náklady zabezpečiť klavírny sprievod aj sám.

Pre pozíciu tutti hráča v skupine huslí kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.