Triango Slovenske tance

Triango hrá Slovenské tance (a fujarové chórusy)


24. 9. 2014 (Streda) o 19:30, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 20, 16, 12 €
Peter Breiner, klavír
Stano Palúch, husle
Boris Lenko, akordeón
Milan Rendoš, a. h., fujara, gajdica, píšťalky, ústna harmonika, drumbľa
Triango je unikátny projekt známeho slovenského klaviristu, skladateľa a dirigenta Petra Breinera, jazzového huslistu Stana Palúcha a všestranného akordeonistu Borisa Lenka. Pôsobivá zmes tanga a jazzových improvizácií je výsledkom detailného výskumu a tvorivého vkladu, ktorým Triango obohacuje klasické kompozície bratov De Carovcov, Villolda, Gobbiho a Piazzollu. Triango prináša aj vlastné hudobné témy, majúc vždy na zreteli, že vášeň, nostalgia a melanchólia sú samotnou substanciou tanga.
Najnovším hudobným projektom Trianga sú Slovenské tance – jazzové úpravy slovenských ľudových piesní.