Slovenský filharmonický zbor, Slovensko – Banská Štiavnica


28 august 2013, Zájazdy

Štátny komorný orchester Žilina
Slovenský filharmonický zbor
Leoš Svárovský, dirigent
Banka Juhaňáková, zbormajsterka
E. Krák   Cirillo-Metodiáda