Slovak philharmonic choir, Slovakia – Banská Štiavnica


28 August 2013, Tours

Štátny komorný orchester Žilina
Slovenský filharmonický zbor
Leoš Svárovský, dirigent
Blanka Juhaňáková, zbormajsterka
E. Krák   Cirillo-Metodiáda