Szymon Bywalec, dirigent

Slovenská filharmónia


10. 11. 2016 (Štvrtok) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 10, 8 €
Slovenská filharmónia
Szymon Bywalec
 dirigent
Ivan Buffa klavír
Diana Buffa klavír
Ján Slávik violončelo
Dušan Jamrich
hovorené slovo
Ján Zimmer  Concerto grosso, op. 7 pre dva klavíry a sláčikový orchester
Ján Cikker Vojak a matka (Boj) op. 21
symfonická báseň pre recitátora a veľký orchester; 2. časť trilógie O živote
Jozef Kolkovič 
Jana Kmiťová
Koncert pre violončelo a orchester Operation Songbird
Postranné myšlienky (premiéra)

Koncert v rámci festivalu Epoché /  Nová slovenská hudba

Princíp „concerto grosso“ je jednou z trvaliek v oblasti hudobných žánrov. Po badateľnom útlme v 19. storočí evidentne ožil v novej ére. Concerto grosso Jána Zimera je atypické obsadením dvoch klavírov. Ján Cikker bol dramatikom a zmysel pre vyhrotenú drámu poznamenal aj jeho excelentné symfonické diela, vrátane triptychu Vojak a matka. Absolvent bratislavských škôl Jozef Kolkovič sa po roku 1979 usadil v San Diegu. Jeho aktivity boli permanentne prepojené s aktivitami aktívneho rockera. Aj Jana Kmiťová študovala na bratislavskej VŠMU, ihneď po absolutóriu sa však často vydávala do zahraničia na mnohé majstrovské kurzy, kde dotvárala svoju osobitú poetiku.