Slovenský komorný orchester

Albinoni J. S. Bach Vivaldi


10. 12. 2023 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Koncertná sieň SF,
Cena: 16 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, husle
Judit Izsák čembalo
Tomaso Albinoni Adagio g mol
Johann Sebastian Bach
Koncert pre čembalo a orchester č. 5 f mol, BWV 1056
Atonio Vivaldi Koncert pre husle a sláčikový orchester E dur Jar, RV 269
Koncert pre husle a sláčikový orchester g mol Leto, RV 315
Koncert pre husle a sláčikový orchester F dur Jeseň, RV 293
Koncert pre husle a sláčikový orchester f mol Zima, RV 297

Vývoj klávesových nástrojov bol v období baroka na vzostupe. Johann Sebastian Bach, tvorca početných opusov pre organ, čembalo i „dobre temperovaný“ klavír na to reagoval i napísaním sólových koncertov pre čembalo. Sedem priekopníckych opusov patrí vôbec medzi prvé koncerty pre klávesové nástroje na svete. Prírodné úkazy, vrátane striedania štyroch ročných období, sú obľúbeným inšpiračným zdrojom skladateľov. Cyklus štyroch husľových koncertov Antonia Vivaldiho je doslova hitom klasickej hudby. Zdokonalenie nástroja umožnilo v období talianskeho baroka rozkvet husľového koncertu v jeho forme, rozsahu, ale i obsahu. Náladu hudby Vivaldi doplnil o vlastné sonety, ktoré podrobne opisujú charakter jednotlivých častí: „Skrehnutí ľudia trasú sa v mrazivom snehu, bojujú s ľadovou víchricou, prešľapujú sem a tam od zimy, drkocú zubami v štipľavom mraze.“ Huslista Ewald Danel pôsobí na poste umeleckého vedúceho Slovenského komorného orchestra od roku 2001. Orchester sa významnou mierou podieľa na uvádzaní slovenskej hudobnej tvorby. Na koncertoch sa s ním v častejšej periodicite objavuje i čembalistka Judit Izsák.