SH1 Il Cuore Barocco

Telemann Händel


30. 1. 2024 (Utorok) o 19:00, SH Stará hudba
Malá sála SF,
Cena: 12 €
Il Cuore Barocco
Peter Zelenka
umelecký vedúci
Mária Posch baroková priečna flauta
Peter Zelenka
Adam Szendrei barokové husle
Júlia Urdová baroková
viola
Michal Raitmajer 
barokové violončelo
Matyáš Berdych 
kontrabas
Martin Gedeon 
čembalo
Jakub Mitrík 
teorba
Michaela Kušteková soprán
Georg Philipp Telemann Ouverture-Suite e mol, TWV 55:e10
Georg Friedrich Händel Agrippina condotta a morire, HWV 110
Concerto Grosso G dur op.3 č.3 HWV 314

Do Talianska pricestoval Georg Friedrich Händel ako Nemec, no opúšťal ho ovládajúc taliansky hudobný jazyk. Tento taliansky vplyv sa prejavoval v jeho tvorbe po celý zvyšok života. Jeho talianske kantáty sú v podstate zárodkom opernej scény, sú zásobárňou hudobných a dramatických myšlienok. Kantátu Agrippina condotta a morire skomponoval v rokoch 1707/1708 a prvýkrát zaznela v paláci kardinála Ruspoliho v Ríme. Spôsob, akým Händel stvárnil extrémne kontrastné emócie matky, odsúdenej na smrť vlastným synom, robí z tejto kantáty skutočne majstrovské dielo. Koncert plný virtuóznych pasáží pre flautu a husle, taký je tretí Concerto Grosso z opusu č. 3. V snahe nadviazať na komerčný úspech Corelliho koncertov ho John Walsh vydal bez Händlovho vedomia. Súbor Il Cuore Barocco sa špecializuje na uvádzanie diel barokových a klasicistických majstrov v ich autentickej, historickej podobe. Tvoria ho mladší hráči, odchovanci súborov Musica Aeterna a Solamente naturali. Emočnú kantátu bude interpretovať sólistka štátnej opery Banská Bystrica, Michaela Kušteková, ktorá v koncertnej oblasti inklinuje k interpretácii diel starých majstrov.