Schola Minor – foto Dušan Michalka

Adventný koncert


4. 12. 2022 (Nedeľa) o 19:00, SH Stará hudba, Udalosti
Malá sála SF,
Cena: 10 €
Schola minor
Sylvia Urdová
umelecká vedúca, spev
Hilda Gulyásová
soprán
Eva Šušková mezzosoprán
Tomáš Šelc
basbarytón
Mária Páleníková
spev
Júlia Urdová 
spev
Stredoveké spevy z 8. až 15. storočia
Jevgenij Iršai Ich bin, ich weiß nicht wer (premiéra)
Come away (premiéra)
На старовинних iконах (premiéra)
Gott ist ja nichts als gut (premiéra)

Prerod hudobného myslenia po harmonickej, melodickej i rytmickej stránke bude nepochybne badateľný počas koncertného večera, v ktorom budú stáť oproti sebe stredoveké a súčasné vokálne kompozície. Dve diela Jevgenija Iršaia sú textovo inšpirované práve stredovekým poetom Angelusom Silesiusom. V ďalšej kompozícii Iršai využíva texty írskeho dramatika a poeta Williama Butlera Yeatsa. Staroveké ikony bude reflektovať text ukrajinského spisovateľa Borisa Chersonskyna.