Konzervatórium Bratislava 100 rokov

100 rokov Konzervatória v Bratislave


20. 11. 2019 (Streda) o 18:00, J Junior, Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave
Koncertná sieň SF,
Cena: 10, 8 €
Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave
Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave
Juraj Jartim dirigent
Blanka Juhaňáková
 zbormajsterka
Simona Houda-Šaturová soprán
Dalibor Jenis barytón
Bibiana Ondrejková moderátorka
Eugen Suchoň
Aká si mi krásna, ESD 51a
Symfonietta Rustica, ESD 79/6b
Antonín Dvořák Te Deum, Op. 103

Slovenská filharmónia mladým