Konzervatórium Bratislava 100 rokov

The Bratislava Conservatory 100 Anniversary


Wednesday, November 20, 2019, 6:00 PM, J Junior, Bratislava Consevatory Symphony Orchestra
Concert Hall of SPh,
Price: 10, 8 €
Symphony Orchestra of the Conservatory Bratislava
The Bratislava Conservatory Choir
Juraj Jartim
 conductor
Blanka Juhaňáková choirmaster
Simona Houda-Šaturová soprano
Dalibor Jenis baritone
Bibiana Ondrejková narrator
Eugen Suchoň
As Beautiful You Are, ESD 51a
Symfonietta Rustica, ESD 79/6b
Antonín Dvořák Te Deum, Op. 103

Slovenská filharmónia mladým